№ 32 (2017)

Випуск 32

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАКОРДОНОМ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Hryhory Vasyanovych, Mykhajlo Kozyar
PDF
Larysa Berezivska
PDF
Yuliya Zayachuk
PDF
Natalia Terentyeva
PDF
Valeriia Pavlova
PDF
Oleksandr Pronikov
PDF
Svitlana Tsiura
PDF
Tetyana Ravchyna
PDF
Vasyl Humenyuk
PDF
Oksana Petrenko
PDF
Nataliya Yaremchuk
PDF
Svitlana Shevchenko
PDF
Vira Vykchrushch
PDF
Muza Viyevs’ka
PDF
Iryna Annenkova
PDF
Olha Mysechko
PDF
Valentyna Romanets
PDF
Olena Druhanova
PDF
Dmytro Hertsiuk
PDF
Svitlana Romaniuk
PDF
Kazimierz Redzinski
PDF
Larysa Korzh-Usenko
PDF
Nataliya Chahrak
PDF
Natalya Kolyada
PDF
Svitlana Zolotuhina
PDF
Iryna Albul
PDF
Ludmyla Zelenska
PDF
Olha Bashkir
PDF
Ivan Zaychenko
PDF
Olga Radul
PDF
Eva Kula
PDF
Ludmyla Shtefan
PDF
Halyna Pyatakova
PDF
Nataliya Horuk
PDF
Ludmyla Shuppe
PDF
Oresta Klontsak
PDF
Nataliia Dolinska
PDF
Inna Feltsan
PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Iryna Myshchyshyn
PDF
Tetyana Koshmanova, Otalbaye Djimtibaye
Nataliya Machynska, Bohdana Panchuk
Ludmyla Raskola
PDF
Vita Bezludna
PDF
Natalia Moyseyenko
PDF
Iryna Kurliak
PDF
Serhij Humeniuk
PDF
Larysa Kovalchuk
PDF
Andrij Kotlovskyj
PDF
Alla Sichkar
PDF