ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧ. ХХІ ст.)

Nataliya Yaremchuk

Анотація


Проаналізовано головні проблеми функціонування приватних вищих навчальних закладів в Україні з погляду історичного та сучасного досвіду. Виокремлено передумови появи приватного сектору у вищій освіті України в 90-х роках ХХ ст. Вивчено низку історико-педагогічних досліджень у контексті періодизації розвитку приватної вищої освіти в Україні. Описано життєвий цикл досліджуваного явища та виявлено суперечності на етапі реформування приватної вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. З’ясовано особливості формування наукової підсистеми приватних ВНЗ, подано аналітичну оцінку щодо її дієвості на усіх етапах розвитку приватної вищої школи. Наголошено на вагомості зв’язку дослідницьких та навчальних процесів в умовах ВНЗ. Подано ґрунтовний аналіз понять “наукова діяльність” і “науковий потенціал” та визначено взаємозв’язок між ними. Проаналізовано структурні компоненти наукового потенціалу ВНЗ та характерологічні особливості в умовах приватної вищої освіти. Виявлено чинники впливу на формування наукового потенціалу приватного ВНЗ. Обґрунтовано теоретико-педагогічні засади формування наукового потенціалу приватних вищих навчальних закладів в Україні в розрізі минулого та сьогодення.
Ключові слова: приватні вищі навчальні заклади, наукова діяльність, науковий потенціал, структура наукового потенціалу, умови формування наукового потенціалу, реформування приватної вищої освіти.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2017.32.8125

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.