Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна включений до переліку фахових наукових видань України (Категорія "Б") зі спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", 014 "Середня освіта", 015 "Професійна освіта", 016 "Спеціальна освіта", 231 "Соціальна робота" відповідно до рішення Атестаціної колегії МОН України, затвердженого наказом МОН України від 15.04.2021 р. № 420

Збірник друкує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та корекційної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.