№ 61 (2015)

Випуск 61

Зміст

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Maksym Bryzitskyi
PDF
Оксана Вікторівна Грищук
PDF
Volodymyr Klaban
PDF
Viktoriya Malyga
PDF
Yuriy Nychka
PDF
Galyna Peretiatko
PDF
Igor Pohribnyi
PDF
Nazar Stetsyk
PDF
Igor Onyshchuk
PDF
Oksana Garasymiv
PDF
Iryna Nastasyak
PDF

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Maryan Bedriy
PDF
Eldar Vaniev
PDF
Khrystyna Dumych
PDF
Pavlo Eder
PDF
Andriy Koval
PDF
Andriy Kolbenko
PDF
Olga Lypytchuk
PDF
Volodymyr Malyuga
PDF
Svitlana Maritchak
PDF
Khrystyna Moriak-Protopopova
PDF
Борис Йосипович Тищик
PDF
Olga Shandala
PDF
Roman Shandra
PDF
Lillya Shevchuk
PDF
Ігор Йосипович Бойко, Volodymyr Kahnych
PDF
Volodymyr Kahnych, Igor Boyko
PDF

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Andriy Bahryak
PDF
Olena Boryslavska
PDF
Marta Mochulska
PDF
Ivan Pankevych
PDF
Sergiy Riznyk
PDF
Iryna Sofinska
PDF
Vitaliy Chornenkyy
PDF

ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Alla Herts
PDF
Iryna Plukar
PDF
Svitlana Senyk
PDF
Leonid Tarasenko
PDF
Oksana Uhrynovska
PDF
Volodymyr Tsikalo
PDF
Igor Yakubivsky
PDF
Natalia Stasiv
PDF

СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Kateryna Gryb
PDF
Zoya Kravtsiv
PDF
Anna Melnyk
PDF
Olena Rad’
PDF
Oksana Stasiv
PDF
Volodymyr Fedorovych
PDF
Dmytro Shvets
PDF

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Solomiya Starosol’s’ka
PDF

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Iryna Basysta
PDF
Mykhailo Huzela
PDF
Andriy Mazur
PDF
Василь Тимофійович Нор, Nazar Bobechko
PDF
Nazar Bobechko, Vasyl Nor
PDF
Василь Тимофійович Нор, Stepan Bilostots’kyi
PDF
Stepan Bilostots’kyi, Vasyl Nor
PDF