ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Leonid Tarasenko

Анотація


Проаналізовано правові норми, які регулюють договірні відносини найму (оренди) транспортного засобу, а також теоретичні позиції щодо характеристики транспортного засобу як об’єкта договору найму, сформовано пропозиції для усунення суперечностей та колізій правового регулювання цих відносин.


Ключові слова


найм, оренда, транспортний засіб, договір, управління, експлуатація, екіпаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / І. В. Булгакова. – К., 2003. – 16 с.

Вакулович Е. В. Договір оренди транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Е. В. Вакулович. – Х., 2002. – 20 с.

Діковська І. А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. А. Діковська. – К., 2002. – 19 с.

Клепікова О. В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / О. В. Клепікова. – К., 2003. – 20 с.

Стрельцова Є. Д. Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є. Д. Стрельцова. – Одеса, 2002. – 16 с.

Шелухін М. Л. Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / М. Л. Шелухін. – Донецьк, 2002. – 17 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.237

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.