ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ БЕЇВ ТА МУРЗ У КРИМСЬКОМУ ХАНСТВІ В XV–ХVІІІ ст. ТА РОСІЙСЬКИХ ПОМІЩИКІВ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ХVІІІ–ХІХ ст.

Eldar Vaniev

Анотація


У статті аналізується правове становище кримськотатарських беїв і мурз та російських поміщиків у Таврійській губернії у сфері земельних відносин. Право власності кримсько-
татарських беїв і мурз у Кримському ханстві здійснювалося на основі принципів мусульманського права. Право власності російських поміщиків у Таврійській губернії здійснювалося на
основі принципів континентального права. Порівняння їх правового стану дозволяє нам дослідити ті зміни, які відбулися в Криму після анексії Кримського ханства Російською
імперією 8 квітня 1783 р. та утворення Таврійської губернії у сфері правового регулювання земельних відносин. Ми з’ясували, що зміст правових повноважень у відносинах права
земельної власності кримськотатарських беїв і мурз у Кримському ханстві був значно ширшим у порівнянні із російськими поміщиками. Право власності беїв та мурз базувалося на принципах справедливості, розумності та раціонального використання природних ресурсів. Його джерелами були: звичаї кримців, ярлики кримських ханів і цивільні правочини щодо землі. Право власності російських поміщиків було основане на принципах обману, незаконно-
го привласнення земельних ділянок, отримання прибутку від землі навіть ціною виснаження її ресурсів. Джерелами права власності за часів Російської імперії були: російське законо-
давство, ордери таврійських губернаторів та цивільні правочини щодо землі. Перерозподіл земельної власності та її концентрація в руках російських поміщиків призвели до порушення прав кримці, які були змушені залишити свої землі та емігрувати в Туреччину. Зазначені процеси супроводжувалися феноменом кріпацтва, який був доти невідомим кримцям. В цілому, разом вони були негативними для них. Російське право було чужим та незрозумілим для кримців. Російська влада майже не використовувала місцевих механізмів правового регулювання земельних відносин, таких як меват, вакуф та ін. Перерозподіл земельної власності, встановлення в Криму російського права призвели до знищення цікавих правових
інститутів у регіоні.

Ключові слова


бей, мурза, поміщик, право власності, земельні правовідносини, закон, Кримське ханство, Таврійська губернія

Повний текст:

PDF

Посилання


Возгрин В. Е. История крымских татар / В. Е. Возгрин. – Симферополь : Крымучпедгиз. – Т. 1.

Камеральное описание Крыма 1784г. // ИТУАК. – № 6. – С. 57–58.

Лашков Ф. Исторический очерк крымскотатарского землевладения / Ф. Лашков // ИТУАК. –1895. – № 23.

Лашков Ф. Документы по истории крымскотатарского землевладения / Ф. Лашков // ИТУАК. – 1896. – №25.

Лашков Ф. Сборник документов по истории крымскотатарского землевладения / Ф. Лашков // ИТУАК. – 1896. – № 24.

Лашков Ф. Сборник документов по истории крымскотатарского землевладения / Ф. Лашков // ИТУАК. – 1896. – №24.

Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма / П. Н. Надиский. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – Ч. 1.

Негри А. Крымские ханские ярлыки / А. Негри // ЗООИД. – 1848. – Т. 2.

ПСЗ. – Собр. 1. – Т. 21. – № 15.447.

ПСЗ. – Собр. 1. – Т. 21. – № 15.518.

ПСЗ. –Собр. 1. – Т. 22. – № 16.187.

ПСЗ. –Собр. 1. – Т. 23. – № 17.149.

ПСЗ. – Собр. 1. – Т. 27. – № 21.310

Российское законодательство Х – ХХ вв. / под. общ. ред.. О. И. Чистякова. – М., 1987. – Т. 5.

Секиринский С. А. Сельское хазяйство и крестьянство Крыма и Северной Тавриды в 18 – нач. 20 вв.(1783-1917) : дисс.... док. наук / Секиринский С.А. – Симферополь, 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.