ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ ЗАЯВЛЯЮТЬ САМОСТІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТА СПОРУ, В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Svitlana Senyk

Анотація


Захист прав та інтересів, відмінних і незалежних від прав, інтересів сторін, – не єдина функція інституту третіх осіб. Участь третіх осіб у цивільному процесі забезпечує швидший розгляд справи. Завдяки участі в справі третіх осіб відбувається повніша концентрація доказового матеріалу, що допомагає не тільки захисту прав та інтересів третіх осіб, а й правильному розгляду розпочатої за ініціативою первісного позивача цивільної справи в цілому. Неучасть у справі третьої особи, зацікавленої у вирішенні спору, призводить не тільки до порушення прав цієї особи, а й до помилок у дослідженні фактичних обставин справи.
Участь третіх осіб у цивільному процесі є важливою гарантією захисту прав фізичних та юридичних осіб, держави, ефективним засобом судового захисту прав, свобод та інте­ресів. Використання цього інституту в судовій практиці засвідчує його ефективність та надійність як процесуальної форми участі у процесі, що водночас не виключає подальшого вдосконалення цього механізму судового захисту.
У статті досліджено питання часової межі та форми вступу третіх осіб у судовий процес, охарактеризовано процесуальні дії суду, вплив вступу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, на рух судового процесу та її процесуальний статус. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами із судової практики, на підставі яких зроблено низку висновків прикладного характеру. Зокрема, акцентується увагу, що третя особа, яка заяв­ляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступає в судовий процес лише шляхом подання позовної заяви. У зв’язку з цим неправильним є залучення цього виду третіх осіб на підставі їхнього клопотання чи заяви. Зазначається, що в резолютивній частині ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви третьої особи обов’язково має бути роз’яснено право звернутися до суду зі своїми вимогами з додержанням загальних правил щодо подання позовних заяв.


Ключові слова


третя особа, позивач, позовна заява, ухвала

Повний текст:

PDF

Посилання


Ухвала Білопільського районного суду Сумської області. – Справа № 1801/1977/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

Ухвала Краматорського міського суду Донецької області. – Справа № 234/4216/14-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

Ухвала Кам’янобрідського районного суду м. Луганська. – Справа №436/972/13ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

Ухвала Личаківського районного суду міста Львова. – Справа 2/463/404/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

Ухвала Кіровського районного суду м. Дніпропетровська. – Справа № 203/6552/13-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

Ухвала Галицького районного суду м. Львова. – Спрва № 461/1287/13-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.236

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.