СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОЦІНКА АВСТРІЙСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 1895 р.

Khrystyna Dumych

Анотація


Проаналізовано структуру, основні положення австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. та дано його оцінку. Розглянуто порядок здійснення цивільного судочинства, визначено, що судовий розгляд був основною стадією розгляду і вирішення цивільної справи.

Ключові слова


Цивільний процесуальний кодекс, цивільне судочинство, судовий розгляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : навч. посібник для студ. вищ. закл. / І. Й. Бойко. – К. : Атіка, 2012. – 348 с.

Кульчицький B. C. Державний лад і право в Галичині в другій половині XIX – на початку XX ст. / B. C. Кульчицький. – Львів, 1966. – 68 с.

Кульчицький B. C. Історія держави і права України / B. C. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К., 2001. – 320 с.

Никифорак М. В. З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права / М. В. Никифорак // Науковий вісник Чернів. ун-ту : зб. наук.праць. Серія : Правознавство. – 2002. – Вип.81. – С. 18.

Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / упоряд. А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

Die Habsburger Monarchie 1848–1918. – Wien, 1975. – Bd. II. – XVIII. – 791 s.

Uman D. Das Österreichische Civilprozessrecht / D. Uman. – Prag ; Wien ; Leipzig, 1900.– 301 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.