СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ШКОЛИ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ігор Йосипович Бойко, Volodymyr Kahnych

Анотація


Охарактеризовано етапи становлення та розвитку історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету. Значну увагу зосереджено на аналізі розвитку наукової історико-правової школи, розкрито наукову діяльність найбільш видатних істориків права і держави юридичного факультету в галузі історії держави і права.


Ключові слова


історико-правова наука, кафедра, наукова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія держави і права України / В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев / за ред. В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013. – С. 3.

Кахнич В. С. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В. С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 66–71.

Кахнич В. Професор О. Бальцер в історії юридичного факультету Львівського університету / В. Кахнич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – Вип. 3. – С. 65–72.

Кахнич В. Професор Освальд-Мар’ян Бальцер (Balzer) на шпальтах записок наукового товариства ім. Т. Шевченка / Володимир Кахнич // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячена 150-річчю від дня народження О. Бальцера) : матер. Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24–25 квітня 2009 р.) – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2009. – С. 108–110.

Кахнич В. Видатна постать Львівського університету – Пшемислав Домбковський / Володимир Кахнич // Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка : матер. аспірант.-студент. наук. конф. (присвячена пам’яті проф. В. С. Кульчицького) (м. Львів, 22 грудня 2010 р.). – Львів : Юрид. ф-т. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2011. – С. 23–24.

Кахнич В. Діяльність історико-правової школи права на юридичному факультеті Львівського університету / В. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27 лютого 2012 р.) – Львів : Юрид. ф-т. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2012. – С. 79–81.

Лаврецький Р. Бобжинський (Bobrzyński) Міхал / Р. Лаврецький // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. 2011. – С. 217–218.

Мельник М. Бішоф (Bischof) Фердинанд Франц Ксаверій Ґеорг / М. Мельник // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 214.

Мельник М. Кашніца (Kasznica) Юзеф / М. Мельник // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 593.

Питер М. Бальцер (Balzer) Освальд Маріан / М. Питер // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 173.

Редзік А. Абрагам (Abraham) Владислав Генрик Францішек / А. Редзік, Р. Лаврецький // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 119.

Редзік А. Віняж (Winiarz) Алойзи / А. Редзік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 290.

Редзік А. Гальбан (Halban) (Блюменсток) Альфред / А. Редзік, Р. Лаврецький // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 321.

Редзік А. Жрудловський (Źródłowski) Фердинанд / А. Редзік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 500.

Редзік А. Калва (Kałwa) Пйотр / А. Редзік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 575.

Редзік А. Кошембар-Лисковський (Koschembahr-Łyskowski) Іґнацій / А. Редзік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / видав. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 663.

Тищик Б. Пшемислав Домбковський – видатний історик права (до 130-річчя від дня народження) / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 44. –С. 14–23.

Abraham W. Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim / Władysław Abraham. – 39 s.

Balzer O. Corpus iuris polonici medii aevi. Program wydania zbioru ustaw polskich średniowiecznych oraz regesta tychże ustaw / Oswald Balzer. – Lwow : Drukarnia W. Lozińskiego, 1891. – 15 s.

Balzer O. Geneza Trybunału Koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku / Oswald Balzer. – Warszawa : Redakcya Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1886. – 58 s.

Balzer O. Historya porównawcza praw słowiańskich. Glówne kierunki rozwoju nauki i jej istotne zadanie / Oswald Balzer. – Lwow : Drukarnia W. Lozińskiego, 1900. – 66 s.

Balzer O. Historya ustroju Polski. Przegląd wykładów Uniwersyteckich / Oswald Balzer. – Lwow : Księgarnia Gubrynowicza i syna, 1922. – 38 s.

Balzer O. Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII / Oswald Balcer. – Lwów : Drukarnia W. Łozińskiego, 1882. – 54 s.

Balzer O. O następstwie tronu w Polsce. Studya historyczno-prawna / Oswald Balzer. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1897. – Cz. 1. Sprawa następstwa po Kazimierzu Wielkim na tle Piastowskiego prawa dziedziczenia. – 144 s.

Balzer O. Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604 / Oswald Balzer. – Lwów : Towarzestwo dla popierania nauki polskiej, 1912. – 64 s.

Balzer O. Sądownictwo ormianskie w średniowiecznym Lwowie / Oswald Balzer. – Lwów : Towarzestwo dla popierania nauki polskiej, 1909. – 187 s.

Balzer O. Skarbiec i Archiwum Koronne w dobie przedjagiellońskiej / Oswald Balcer // Prace naukowe. – Lwów : Towarzystwo dla popierania nauki polskiej, 1917. – 623 s.

Balzer O. Statut ormiański w zatwterdzeniu Zygmunta I z r. 1519 / Oswald Balzer. – Lwów : Towarzestwo dla popierania nauki polskiej, 1910. – 289 s.

Balzer O. Tradycya dziejowa uniji polsko-litewskiej / Oswald Balzer. – Lwów ; Warszawa : Księgarnia Gubrynowicza i syna, 1886, 1919. – 24 s.

Balzer O. Walka o tron Krakowski w latach 1202 i 1210/11 / Oswald Balzer. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1894. – 58 s.

Balzer O. Z zagadnień ustrojowyvh Polski / Oswald Balzer. – Lwow : Towarzystwo dla popierania nauki polskiej, 1897. – 75 s.

Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. 1918–1946. Portret kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków : Księgarnia akademicka, 2007. – S. 35.

Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów : Drukarnia E. Winiarza, 1894. – Cz. 1. – S. 348–349.

Koschembahr-Łyskowski I. Polęcie prawa / Ignacy Koschembahr-Łyskowski. – S. 4–45.

Piniński L. Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego / Leon Piniński.– S. 3–18.

Pyter M. Oswald Balzer i lwowska szkola historycznoprawna / Magdalena Pyter. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. – S. 20–49.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykładów na rok akademicki 1931/32 i skład uniwersytetu w latach akademickich 1930/31 i 1931/32. – Lwów : Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 1931. – S. 90.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Skład uniwersytetu w latach akademickich 1936/37 і 1937/38. – Lwów : Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 1937. – S. 93.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.253

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.