УТВОРЕННЯ ЗУНР ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА (1918–1919 рр.)

Olga Shandala

Анотація


Висвітлено передумови утворення ЗУНР, а також події, які супроводжували її утворення. Проаналізовано проблеми правового вирішення питання громадянства та забезпечення його реалізації.


Ключові слова


Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Національна Рада, громадянство, правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Велика історія України. – Вінніпег, 1948. – С. 405.

Верига В. Визвольні змагання в Україні / В. Верига. – Т.1. – С. 31–32.

Вістник державних законів і розпорядків Західної области Української Народної Республіки. – 5 травня 1919 р. Вип 10. – С. 69–70.

Діло. – 1918 р., 22 жовтня.

Діло. – 1918р., 6 листопада.

Діло. – 1918 р., 15 листопада.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : НТШ, 1991. – С. 95.

Левицький К. Великий зрив. До історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів / К. Левицький. – Львів, 1931. – С. 105.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції / І. Мазепа. – Мюнхен, 1950. – Т. 1. – С. 87.

Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Б. Й. Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2004. – С. 119–120.

Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–1923 / Б. Й. Тищик, О. А. Вівчаренко. – Коломия : Світ, 1993. – С. 18–19.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали : у 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій.– К. : Наукова думка, 1996. Т. 1. – С. 398–400.

Ярославин С. Визвольна боротьба на Західно-Українських землях у 1918–1923 рр. / С. Ярославин. – Філадельфія, 1956. – С. 29.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.224

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.