Вісник Львівського університету. Серія юридична

“Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні. У збірнику публікуються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані наукові статті, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки і мають наукову та практичну цінність. Виходить з 1949 року.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Збірник має міжнародну акредитацію – він зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (Франція) – ISSN. Має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України, у Google Scholar.

Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International.

Категорія читачів: науковці, педагоги, студенти, аспіранти, працівники органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, суду, правоохоронних органів, правової служби на підприємствах, установах, організаціях, адвокати.

Оригінальна версія збірника: електронна.

Включено до категорії «Б» Переліку електронних фахових видань (Наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166).

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Виходить 1-2 рази на рік.

Статті подаються до 1 березня та до 1 жовтня.

Головний редактор: Бурдін Володимир Миколайович , д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора: Герц Алла Анатоліївна, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар редколегії: Шандра Роман Станіславович, канд. юрид. наук, доц..