НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
НА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Anna Melnyk

Анотація


Окреслено напрями вдосконалення нормативно-правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Автор обґрунтував, що вдосконалення системного нормативно-правового впливу на процес здійснення контрольно-наглядової діяльності стосовно дотримання законодавства про працю України має відповідати принципам державного на­гляду (контролю) у сфері господарської дія­льності та запропонував доповнити їхній перелік. Визначено, що подальше вдосконалення нормативно-правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства також пов’язано із більш детальною правовою регламентацією діяльності окремих суб’єктів контрольно-наглядової діяльності.


Ключові слова


нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства, удоско- налення нормативно-правового впливу, принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь, 2004. – 1440 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31 липня 2014 року № 1622-VII // Відомості Верховної Ради, 2014. – № 35. – Ст. 1180.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: від 05.04.2007 p., № 877-V // ВВР України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 30. – Ст. 141.

Костилєва Т. І. Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю / Т. І. Костилєва // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 313–318.

Попович Є. М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України: дис.... кандидата юрид. наук : 12.00.05 / Попович Євген Миколайович. – X., 2003. – 192 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.243

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.