ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Iryna Basysta

Анотація


У даній статті зроблено спробу довести ту основоположну ідею, що істина у кримінальному провадженні завжди повинна залишатися об’єктивною, не залежати від жодних суб’єктивних чинників, її встановлення має бути навіть не обов’язком, а більше – самоціллю органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, а однойменна засада кримінального провадження повинна знайти своє закріплення у статті 7 чинного КПК України.


Ключові слова


слідчий, прокурор, суд, кримінальне провадження, принципи, основні засади, об’єктивна істина, доказування, законність

Повний текст:

PDF

Посилання


Басиста І. В. Кримінальний процес України: 2-ге вид. перероб. та доп.: навч. посіб. [Текст] / Басиста І. В., Галаган В. І., Удовенко Ж. В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

Бринцев О. В. Про особливості запровадження принципу формальної істини у вітчизняному господарському процесі (статтю опубліковано в журналі "Українське комерційне право" №11/2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// hr.arbitr.gov.ua/sud5023/publication/88523/

Вікі-вислови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// uk.wikiquote.org/wiki/Істина

Гончаренко В. Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту [Текст] / В. Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України № 3 (28). – 2013. – С. 4–9.

Грошевий Ю. М. Вибрані праці [Текст] / Ю. М. Грошевий; упорядники О. В. Капліна, В. І. Маринів. – Х. : Право, 2011. – 656 с.

Ігор Дмитрук Роздуми про істину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// tureligious.com.ua/rozdum-pro-istynu/

Кримінально-процесуальний кодекс України: законодавство зі змінами та допов. на 16 вересня 2011 року. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 212 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zакоn.rаdа.gov.uа/сgі-bin/lаws/mаіn.сgі?nrеg (вступив в дію з 20 листопада 2012 року).

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / [за заг. ред.. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 р. №14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// zakon.rada.gov.ua/go/v0014700-09

Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// www.pravo.vuzlib.su/book_z726_page_3.html

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України [Текст] – Харків: Арсіс, 2000. – 512 с.

e-pidruchniki.com/content/335_Obektivna_istina_chi_zmagaln...
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.249

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.