ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНИ) МЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Volodymyr Fedorovych

Анотація


Розглянуто питання правового регулювання встановлення (зміни) меж населених пунктів в Україні. З’ясовано головні проблеми правового регулювання зазначених відносин та запропоновано шляхи їхнього вирішення.


Ключові слова


межа; населений пункт; адміністративно-територіальна одиниця; встановлення; зміна; проект землеустрою; генеральний план

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов А. П. Актуальные проблемы правового режима земель населенных пунктов в Российской Федерации : Монография. / Алексей Павлович Анисимов. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 456 с.

Бабміндра Д. І. Проблеми встановлення та зміни межі міста Запоріжжя / Д. І. Бамбіндра, Т. І. Єлефтеріаді // Землевпорядний вісник. 2008. – № 1. – С. 59–62.

Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 354.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1213.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості В. Ради України. – 1996. – № 30.

Мартин А. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень : проблеми та напрями їх вирішення / А. Мартин // Землевпорядний вісник. – 2012. – №4. – С. 17–24.

Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник

/ Анатолій Миколайович Мірошниченко. – [3-тє видання, допов. і перероб.]. – К. : Алерта, 2013. – 512 с.

Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 8. – Ст. 61.

Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. // Голос України від 12.03.2011. – № 45.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.246

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.