ПРАВОВИЙ СТАТУС УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДОГОВОРОМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Iryna Plukar

Анотація


Досліджено правовий статус управителя як довірчого власника майна, переданого в управління, виокремлено особливості такого правового статусу, зокрема проаналізовано межі здійснення права довірчої власності управителя. Сформульовано низку пропозицій до законодавства.


Ключові слова


управитель, довірчий власник, фонд фінансування будівництва житла, фонд операцій із нерухомістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 52. – Ст. 377.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» від 15.02.2011 р. № 3024-VI 490 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua

Постанова Вищого господарського суду України від 08.04.2014 р. за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 10.12.2013 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.01.2014 р. у справі № 12/17 за позовом ТОВ «Український промисловий банк» до ТОВ «Чернігів-Петрол» про стягнення заборгованості 170 144 763, 53 грн [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/

Постанова Вищого господарського суду України від 23.07.2014 р. за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.04.2014 р. та на ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 24.02.2014 р. у справі № 16/5027/723/2011 за позовом ТОВ «Український промисловий банк» до ТОВ «Полістар» про стягнення 1 883 061, 15 грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва житла або фонду операцій з нерухомістю іншій фінансовій установі за рішенням суду» від 11.05.2011 р. № 490 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua

Постанова Вищого господарського суду України від 15.10.2014 р. за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 07.05.2014 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.06.2014 р. у справі № 7/48 за позовом ТОВ «Український промисловий банк» до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Степ» про стягнення 3 754 341, 25 грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.235

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.