ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ФРАНЦІЇ 1791р.

Andriy Kolbenko

Анотація


Розглянуто роль Декларації прав людини та громадянина 1789 р. у визначенні політико-правових параметрів конституції, серед яких простежуємо провідні філософські, соціальні та правові ідеї мислителів ХVII-XVIII ст., насамперед Локка, Монтеск’є та Русо. Виділено положення теорій природного права, суспільного договору і національного суверенітету. Проаналізовано структуру та основні положення конституції 1791 р. Зроблено висновок, що конституція Франції 1791 р. стала першим дієвим кроком у досягненні соціального компромісу в суспільстві, в ній були перелічені основні права і свободи громадян, визначено державний устрій, органи державної влади та їхню компетенцію і т.д.


Ключові слова


Франція, революція, декларація, конституція

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзаканян М. Ц. История Франции / М. Ц. Азарканян, А. В. Ревякін, П. Ю. Уваров. – М., 2003.

Всемирная история. – М., 1959. – Т.6.

Даниленко В. Н. Декларация прав и реальность / В. Н. Даниленко. – М., 1989.

Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія / За ред. В. Д. Гончаренка. – К., 2002.

История Франции : в 3 т. – М., 1973. – Т. 2.

История Франции. – СПб., 2008.

Манфред А. З. Великая французская революция. / А. З. Манфред. – М., 1983.

Рекунков В. Г. Очерки по истории Великой Французской революции. / В. Г. Рекунов. – Л. : ЛГУ, 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.