РЕФОРМИ ЙОСИФА ІІ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ У ГАЛИЧИНІ (1780–1790 рр.)

Pavlo Eder

Анотація


Проаналізовано реформи австрійського імператора Йосифа ІІ в Австрійській імперії та їхнє поширення у Галичині (1780–1790 рр.). Значну увагу зосереджено на характеристиці реформ державного управління, судочинства, релігійній, освітній, аграрній реформах тощо. Особливий інтерес становить аналіз та оцінка реформ судоустрою у судочинстві в Австрійській імперії та їхнє поширення у Галичині.


Ключові слова


реформа державного управління, судоустрій, судочинство, місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка ; пер. с нем. В. А. Брун-Цеховського, О. И. Величко, В. Н. Ковалева. – М. : Весь Мир, 2007. – 512 с.

Тищик Б. Й. Історія держави і права Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.) : навч. посібник / Б. Й. Тищик. – Львів : Юрид. ф-т Львів нац. ун-ту імені Івана Франка, 2003.

Цьольнер Е. Історія Австрії / Еріх Цьолнер ; пер. з нім. Роман Дубасевич, Христина Назаркевич, Анатолій Онишко, Наталія Іваничук. – Львів : Літопис, 2001. – 712 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.216

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.