СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Viktoriya Malyga

Анотація


Проаналізовано сучасний стан реалізації державної регуляторної політики, на підставі чого обґрунтовано ключову роль стратегії у формуванні якісного законодавства, яке відповідає вимогам правової держави. Сформульовано зміст стратегії реалізації ДРП.
Розкрито основні вимоги до оціночної діяльності щодо стратегічного розвитку ДРП. Встановлено співвідношення стратегії ДРП з загальною економічною стратегією

Ключові слова


Проаналізовано сучасний стан реалізації державної регуляторної політики, на підставі чого обґрунтовано ключову роль стратегії у формуванні якісного законодавства, яке відповідає вимогам правової держави. Сформульовано зміст стратегії реалізації ДРП. Розкр

Повний текст:

PDF

Посилання


Айдинян Р. соотношении понятий «цель», «стратегия» и «тактика» в теории и практике менеджмента / Р. Айдинян, Т. О. Шипунова // Персонал Микс. – 2005. - № 2. – С. 14-18.

Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы / Е. П. Губин. – М. : Юристъ, 2005. – 314 с.

Иншаков О. В. Стратегия и тактика государственной политики развития наноиндустрии в России : материалы к докл. на общ. собрании отд-ния общ. наук, 13 декабря 2010 г. / О. В. Иншаков ; РАН, Отд-ние обществ. наук. – М. ; Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010. – 36 с.

Кравцова Т. М. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації : монографія / Т. М. Кравцова. – Х. : Вид-во

Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 265 с.

Малига В. А. Планування як правова форма забезпечення підготовки регуляторних актів / В. А. Малига // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:

Юриспруденція. – 2014. – № 8. – С. 150-153; Малига В. А. Правове забезпечення збалансованості державної регуляторної політики / В. А. Малига // Європейські перспективи. – 2013. – № 12. – С. 11-16; Малига В. А. Публічність у механізмі реалізації державної

регуляторної політики / В. А. Малига // Наше право. – 2013. – № 13. – С. 5-10.

Осінська О. Б. Ефективність державного регуляторного механізму формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні : автореф. дис на здобуття наук.

ступеня канд. екон. наук / о. Б. Осінська. – Львів, 2013. – 18 с.

Титич В. М. Державно-правові форми впливу на економічні відносини : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юр. н. – Київ, 2010. – 22 с.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 рр. : Указ Президента України від 01.02.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 10. – Ст. 365.

Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12.02.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 389.

Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : Указ Президента України від 27.09.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2815




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.193

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.