ПРОФЕСОР ВІТАЛІЙ ЧУШЕНКО – ВИДАТНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Vitaliy Chornenkyy

Анотація


Розглянуто віхи життєвого і творчого шляху професора Львівського університету – Віталія Івановича Чушенка. З’ясовано погляди вченого на фундаментальні питання консти­туційного права – принципи побудови державного та суспільного життя, питання формува­ння законодавчої влади, питання організації та діяльності органів місцевого самоврядува­ння. Проведено паралелі міркувань науковця із сучасними конкретно-історичними подіями, які відбуваються в Україні та впливають і на форму державного правління, і на суспільний та державний уклад.


Ключові слова


Львівський університет, конституційне право, соціально організоване суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада... : О. Д. Святоцький (голова) [та ін.]. – К. : Журн. «Право України» : Ін Юре, 2010. – 688 с.

Конституційне право України : підручник / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. – Львів : Нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Ін Юре, 2007. – 485 c.

Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні / В. Чушенко // Право України. 2005. – №4. – С. 104–107.

Чушенко В. Зміст понять «людина і громадянин» у Конституції України / В. Чушенко // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія юридична. Вип. 37. – С. 213–217.

Чушенко В. Концепція структури парламенту України / В. Чушенко // Вісник ЛДУ ім. І. Франка. Серія юридична. – Вип. 31. – С. 25–29.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.233

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.