ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ВТРАТИ ЧИННОСТІ ЗМІНЕНИХ ЮРИДИЧНИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ»)

Sergiy Riznyk

Анотація


У статті міститься аналіз актуальної, але практично не дослідженої, проблеми невизначеності правових наслідків втрати чинності правових актів до яких внесено зміни. Аналізуються різні підходи до таких правових наслідків як у випадку зі скасуванням відповідних змін самостійно органом, що їх прийняв, так і в разі визнання актів, в яких містяться такі норми неконституційними. Розглядається проблематика, пов’язана з питанням відновлення чинності раніше змінених норм правових актів.


Ключові слова


чинність правових актів, внесення змін до правових актів, відновлення чинності правових актів, зміст правового акту, текст правового акту

Повний текст:

PDF

Посилання


Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року N17-рп/2010 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10.

Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року N5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05.

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України»: Закон України від 23.02.2014 №763-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 12. –ст. 189.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України: Закон України від 07.10.2010 №2592-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №10. – ст. 63.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 №422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – ст. 272.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 №503/97. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503/97.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.231

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.