ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ XVIII – І ПОЛ. XІX ст.

Lillya Shevchuk

Анотація


Досліджено закономірності та особливості правового регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. Проаналізовано положення кодифікацій українського права цього періоду, які регулювали ті чи інші аспекти нотаріальної діяльності.


Ключові слова


нотаріальна діяльність, інститут нотаріату, писар, нотаріус, угоди, нотаріальні акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко Н. П. Матеріяли до історії українського права / Н. П. Василенко. – К. : Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 336 с. – Т. 1.

Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова / О. Купчинський. – К.: Інститут Української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1998. – 98 с.

Левицкій О. І. Обь актовыхъ книгахъ относящихся къ истории Югозападного Края и Малороссіи / О. І. Левицкій. – М. : Печатня А. И. Снегирёвой, 1900. – 30 с.

Нольде А. Е. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском / А. Е. Нольде. – СПб., 1906. – 314 с. – Вып. 1. (Попытка кодификации литовско-польского права).

Кистяковский О. Ф. Права по которым судится Малороссійскій народ / О. Ф. Кистяковский. – К., 1879. – 844 с.

Суд і розправа в правах малоросійських 18 жовтня 1750р. // Василенко Н. П. Матеріали до історії українського права, – К. : Всеукр. Акад. Наук, 1929. Т. 1. – С. 83–147.

Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А. П. Ткач. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 170 с.

Яковлів А. Український кодекс 1743р. / А. Яковлів // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Мюнхен, 1949. – С. Т. CLIX.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.226

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.