СУДОВИЙ РЕГЛАМЕНТ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Nazar Stetsyk

Анотація


У статті проаналізовано юридичну природу судового регламенту, встановлено його якісні властивості та розроблено його технологічні процедури

Ключові слова


нормативно-правовий акт, регламент, правотворчість, правотворча технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вершинина Е. С. Регламент как общеправовой феномен : автореф. дис. на соиск. степ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вершинина Екатерина Сергеевна. – Нижний Новгород, 2010. – 35 с.

Вершинина Е. С. Специфика нормативно-правовой природы регламента / Е. С. Вершинина // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. –

№ 4 (56). – С. 11–14.

Конституція Хорватії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://archive.today/-20130504135515/worldconstitutions.ru/archives/107

Малишев Б. В. Судова правотворчість як наукова категорія порівняльного правознавства / Б. В. Малишев // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспек-

тиви розвитку : зб. статей. – К. : Логос, 2009. – 712 с.

Регламент Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_067

Регламент Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=10711

Регламент Пленуму Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.-gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/A2E20E448D9941E8C2257AF3003D55A9

Семьянов Е. В. Судебное правотворчество (вопросы общей теории права) : дис.… канд. юрид. наук : 12.00.01 / Семьянов Евгений Викторович. – М., 2005. – 193 с.

Статут та Регламент Міжнародного Суду ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.un.org

Федеральний конституційний закон Австрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ris.bka.gv.at/Bgbl-Pdf/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.209

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.