ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І СПІВРОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Volodymyr Malyuga

Анотація


Досліджено історико-правовий аналіз взаємодії органів досудового слідства і співробітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів, понятійно-правові та методичні аспекти взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. Вказано на принципи зазначеної взаємодії в процесі розкриття і розслідування злочинів.


Ключові слова


взаємодія слідчого, система та структура криміналістичної методики, криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, закономірності організації та планування розслідування, слідчі версії

Повний текст:

PDF

Посилання


Духовской М. В. Русский уголовный процесс : издание для студентов / М. В. Духовской. М., 1908. – С.275 276; Российское законодательство X XX веков.

Калайдович Н. Н. Указания по производству уголовных следствий / Н. Н. Калайдович. СПб., 1849. С. 3.

Квачевсъкий А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г.: Теоретическое и практическое руководство : в 3 ч. / А. А. Квачевсъкий. СПб. : Издание Государственной Канцелярии, 1869. Ч. 3. – С. 78 83;

Крылов И. Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие : Учебное пособие / И. Ф. Крылов. – Л., 1984. – С. 181.

Мордухай-Болтовский В. П. Сборник Узаконений для руководства чинов полицейских и корпуса жандармов при исследовании преступлений по судебным Уставам 20 ноября 1864 года, правилам Высочайше утвержденным 19 мая 1871 года и позднейшим узаконениям / В. П. Мордухай-Болтовский. СПб., 1875. – С. 238 246.

Погорецький М. А. Досудове слідство України: історія та сучасність / М. А. Погорецький // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. 2002. №3. С. 218.

Попов А. А. Руководство для чинов корпуса жандармов при производстве дознаний / А. А. Попов. СПб., 1888. – С. 104 105.

Прокурорський нагляд в Україні : підручник / І. І. Когутич, В. Т. Нор, А. А. Павлишин та ін. – К., 2011. – С. 271 272.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / И. Я. Фойницкий Петроград, 1915. Т. 2. – С. 374.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.220

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.