Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 63 (2016): ВИПУСК 63 «З ДНЯ» ЧИ «З ДНЯ, НАСТУПНОГО ЗА ДНЕМ» ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ: ДО ПРОБЛЕМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МОМЕНТУ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ Анотація   PDF
Nazar Stetsyk
 
№ 61 (2015): Випуск 61 «МЕДИЧНА ПОМИЛКА» ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
Alla Herts
 
№ 64 (2017): Випуск 64 РИМСЬКЕ ПРАВО ТА УТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF
Микола Мар'янович Кобилецький
 
№ 62 (2016): Випуск 62 РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Nazarii Shparyk
 
№ 61 (2015): Випуск 61 РЕФОРМИ ЙОСИФА ІІ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ У ГАЛИЧИНІ (1780–1790 рр.) Анотація   PDF
Pavlo Eder
 
№ 66 (2018): Випуск 66 РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Володимир Миколайович Бурдін
 
№ 64 (2017): Випуск 64 РОЗСУД СУДУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Анотація   PDF
Mariana Dzyndra
 
№ 64 (2017): Випуск 64 РОЗМЕЖУВАННЯ СТ. 206 КК УКРАЇНИ «ПРОТИДІЯ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ТА СТ. 355 КК УКРАЇНИ «ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ» У КОНТЕКСТІ ПОСЯГАНЬ НА СВОБОДУ ДОГОВОРУ Анотація   PDF
Orest Hrynyshyn
 
№ 62 (2016): Випуск 62 РОСІЙСЬКИЙ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК У ПРАВОВІЙ  ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ФОРМАЦІЙ  НАДДНІПРЯНЩИНИ (1917–1921 РОКИ) Анотація   PDF
Ivan Terlyuk
 
№ 60 (2014): Випуск 60 РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО НАМІСНИЦТВА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Анотація   PDF
Khrystyna Moriak-Protopopova
 
№ 65 (2017): Випуск 65 РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ ФРАНЦІЇ 1804 РОКУ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОЦЕСІ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Анотація   Без заголовку   PDF
Mariana Syrko
 
№ 59 (2014): Випуск 59 РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У ЗБИРАННІ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
Khrystyna Kit
 
№ 60 (2014): Випуск 60 З ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ ФЕДЕРАЛЬНИМ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ ФРН Анотація   PDF
Natalya Paslavska
 
№ 62 (2016): Випуск 62 З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: СЛОВ’ЯНСЬКІ ПРОТОДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Liliana Shevchuk
 
№ 60 (2014): Випуск 60 З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Борис Йосипович Тищик
 
№ 67 (2018): Випуск 67 ЗЛОЧИН ПЕРЕКОНУВАННЯ АБО СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ САМОГУБСТВА В ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ (СТ. 151 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ) Анотація   PDF
Marek Mozgawa
 
№ 63 (2016): ВИПУСК 63 ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВА АКЦІОНЕРІВ НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Volodymyr Tsikalo
 
№ 65 (2017): Випуск 65 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Анотація   PDF
Mariia Kuzma
 
№ 59 (2014): Випуск 59 ЗАРОДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ Анотація   PDF
Nazar Kholodnytskyi
 
№ 67 (2018): Випуск 67 ЗАСАДНИЧА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація   PDF
Oksana Stasiv
 
№ 64 (2017): Випуск 64 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ З ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Andrii Malaniuk
 
№ 66 (2018): Випуск 66 ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНЕ ЮРИДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРОЯВ ДИСПОЗИТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАВА Анотація   PDF
Natalia Radanovych
 
№ 61 (2015): Випуск 61 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ Анотація   PDF
Maksym Bryzitskyi
 
№ 59 (2014): Випуск 59 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ФОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ» Анотація   PDF
Natalia Haletska
 
№ 65 (2017): Випуск 65 ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА Анотація   PDF
Khrystyna Tarasenko
 
1 - 25 з 286 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>