№ 73 (2016)

Випуск 73

Зміст

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА БОРИСА ФЕДОРОВИЧА СУХОМЛИНОВА)

N. Sybirna, Ya. Chayka
PDF
N. Sybirna
PDF

Клітинна біохімія

L. Altukhova
PDF
M. Barska, V. Savran, R. Stoyka
PDF
A. Bezkorovaynyj, A. Zyn, N. Harasym, D. Sanagursky
PDF
I. Byelinska, L. Garmanchuk, N. Khranovska, D. Shelest, V. Rybalchenko
PDF
I. Brodyak, I. Bila, N. Sybirna
PDF
N. Bulbotka, K. Levkiv, O. Dmytruk, A. Sibirny
V. Havrylyak, V. Mykhalyuk
PDF
M. Grytsenko
PDF
O. Demkiv, S. Banah, H. Klepach, G. Gayda, O. Smutok, M. Gonchar
PDF
A. Zaharow, S. Petrov
PDF
L. Lehka, R. Panchuk, W. Berger, B. Ostash, R. Stoika
PDF
N. Lyubas, R. Shkrebnyuk, O. Rechytskyі, N. Sybirna
PDF
O. Stasyk, A. Romanyshyn, I. Denega, N. Klymyshyn, O. Stasyk
PDF
N. Stasyuk, G. Gayda, R. Serkiz, M. Gonchar
R. Stoika
Wu Si, A. Plotnikov, I. Pyrina, K. Kot, Yu. Kot, Ye. Persky
PDF
I. Bila, I. Brodyak, N. Sybirna
PDF
M. Borbuliak, O. Hryniv, K. Dmytruk, L. Datsyuk
PDF
L. Varbanets, T. Bulyhina
PDF
M. Gorelaya, I. Arzhanov
PDF

METABOLIC ANTICANCER THERAPY BASED ON ARGININE DEPRIVATION: DEVELOPMENT OF THE COMBINATIONAL MODALITIES

O. Stasyk
N. Nidialkova, L. Varbanets, K. Garkava, L. Troshina
PDF

КАФЕДРА БІОХІМІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА – НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ye. Perskyi
PDF
O. Rabchenuk, V. Khomenchuk, M. Hladyuk, V. Dalevskyy, V. Kurant
PDF

MYOSINS: LONG KNOWN BUT STILL UNKNOWN ACTIN-BASED MOLECULAR MOTORS

M. Redowicz

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR HETEROLOGOUS SYNTHESIS AND MATURATION OF HYDROGENASES, THE MOST EFFICIENT BIOHYDROGEN PRODUCERS

K. Sybirna
N. Stasyuk, A. Zakalskiy, O. Zakalska, G. Gayda, M. Gonchar
PDF
A. Tkachenko, Ye. Korniyenko, Ye. Posokhov
PDF

Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій

T. Barannik
K. Dudok, O. Kaniuka, A. Fedorovych, V. Burda, N. Sybirna
PDF
N. Yefimenko, N. Sybirna
PDF
R. Iskra, O. Sushko, H. Klymets, L. Ponkalo, S. Gural
PDF
O. Kurylenko, R. Vasylyshyn, I. Kata, J. Ruchala, M. Semkiv, K. Dmytruk, A. Sibirny
O. Lyzak, K. Dmytruk, A. Sibirny
O. Mezhenska, O. Muzychka, A. Vovk, Yu. Parkhomenko
PDF
O. Моlodchenkova, B. Аdamovska, E. Likhota, L. Bezkrovna, Yu. Levitsky, O. Ruschakova, T. Каrtuzova
PDF
V. Nedzvetsky, I. Prischepa, G. Agca, A. Tykhomyrov, S. Kyrychenko
O. Pavlova, S. Stepanenko, L. Chehovska, Yu. Parkhomenko
PDF
S. Petrov
PDF
L. Ponkalo, N. Kovalchuk
PDF
N. Roll, S. Tsehmistrenko
S. Semkiv, K. Dmytruk, A. Sibirny
T. Tykhonenko, K. Dyakun, Yu. Sergiichuk
PDF
H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn, O. Stoliar
H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, V. Myhalska, L. Romanchuk, O. Stoliar
H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, V. Myhalska, O. Stoliar
A. Fedorko, O. Yakoviichuk, Y. Nikolaev, O. Danchenko
PDF
M. Khrabko, R. Fedoruk, O. Dolaychuk
PDF
O. Shatynska, R. Iskra, O. Svarchevska
PDF
A. Shevtsova, Iu. Gordiienko
PDF

IMPACT OF CHROMOSOMAL POSITION EFFECT ON HETEROLOGOUS PRODUCTION IN S. ALBUS J1074

B. Bilyk, A. Luzhetskyy

VITAMIN D3 INVOLVEMENT IN NF-ΚB DEPENDENT CYTOKINE REGULATION OF BONE REMODELING UNDER EXPERIMENTAL OSTEOPOROSIS

M. Veliky, I. Shymanskyy, O. Lisakovska

THE MOLECULAR BASIS OF LIPID ALTERATIONS IN YEAST MODELS OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA

M. Visram, M. Radulovic, F.H. Hallwirth, S. Steiner, N. Malanovic, H. Wolinski, G. Rechberger, S.D. Kohlwein, O. Tehlivets

THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF TISSUES OF RATS POISONED WITH HEAVY METALS

I. Kalinin

THE POSSIBILITY OF DISPOSING OF WASTE GLYCEROL USING METABOLIC ENGINEERING

I. Kata, M. Semkiv, K. Dmytruk, A. Sibirny

RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) SYNTHESIS BY THE YEAST CANDIDA FATAMA STRAINS

M. Kluz, K. Dmytruk, A. Sibirny

THE INFLUENCE OF SALICYLIC ACID ON THE CARBOHYDRATES СONTENT IN THE PLANTS OF WHEAT AND CORN UNDER DROUGHT CONDITIONS

M. Kobyletska

FACTORS FAVORING SYNTHESIS OF ANTIBIOTIC ROSEOFLAVIN IN STREPTOMYCES DAVAWENSIS

R. Kordiaka, A. Sibirny

METABOLOMICS ON ELECTRODES – NEW ERA IN BIOSENSING TECHNOLOGIES

Ya. Korpan, A. El’skaya
S. Kosterin
PDF

ВПЛИВ ФАКТОРІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ НА РІВЕНЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У СПЕРМІЯХ ЛЮДИНИ ПРИ НОРМО- І ПАТОСПЕРМІЇ

M. Petrushko, V. Pinyaev, T. Yurchuk
PDF

PLATELETS INFLUENCE COAGULATION AND FIBRIN LYSIS THEREBY REGULATING HEMOSTATIC BALANCE

O. Revka, I. Patalakh, T. Grinenko

STUDYING THE ROLE OF CAT8 TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR IN REGULATION OF XYLOSE ALCOHOLIC FERMENTATION IN NON-CONVENTIONAL YEASTS

J. Ruchala, O. Kurylenko, K. Dmytruk, A. Sibirny
M. Sabat, R. Iskra
PDF

POLA1 REGULATES TYPE I INTERFERON ACTIVATION THROUGH CYTOSOLIC RNA:DNA SYNTHESIS

P.L. Starokadoms'kij, T. Gerremy, R. Byrzein
M. Tymoshenko, O. Kravchenko, L. Gaida, L. Ostapchenko
PDF

NANOPARTICLES C60 FULLERENE MODULATE APOPTOSIS AND PROLIFERATION OF GLIOBLASTOMA U-373 CELLS

A. Faraj, C. Agca, V. Nedzvetsky, A. Tykhomyrov, I. Prischepa, S. Kyrychenko

EPIGALLOCATECHIN GALLATE INFLUENCE ON RESTING AND CARBON-FILTERED PLATELETS

V. Chernyshenko, L. Kasatkina, T. Platonova, Aniela Leistne, Andre Leistner, L. Mikhalovska

Медична біохімія

A. Havrylyuk, V. Chopyak, J. Krill, N. Maritchak, N. Wloch, H. Kulchicka, R. Shvalikovska
PDF
L. Datsyuk, U. Datsyuk, N. Sybirna
PDF
N. Denysenko, Yu. Fedevych, A. Sklyarov
PDF
L. Kobylinska
PDF
T. Koval, N. Roslova, Ya. Raetska
PDF
O. Kuchmenko, L. Mkhitaryan, O. Kupchynska, I. Ievstratova, N. Vasylynchuk, O. Matova, M. Mostovyak, T. Drobotko
PDF
S. Маdych, T. Danysh
PDF
V. Rybachuk, T. Yatsenko, S. Kharchenko, O. Savchuk, O. Yusova, T. Grinenko
PDF
G. Ushakova, H. Shyintum
O. Khavrona, L. Biletska
PDF
T. Tsarenko, O. Kravchenko, O. Savchuk
PDF
A. Tsyrulnyk, K. Dmytruk, D. Fedorovych, A. Sybirny
PDF
O. Chen, M. Barska, O. Vovk, I. Tsymbalyuk-Voloshyn, O. Kozlova, N. Sybirna, O. Stasyk
PDF
N. Shurko
PDF
V. Yakimenko, O. Bitlan, S. Petrov
PDF
Y. Voronkova, A. Krynitskaya, G. Ushakova
PDF
Y. Voronkova, V. Zhovannik, A. Semenko, G. Ushakova
PDF
O. Dzydzan, M. Buhir, M. Sabadashka, N. Sybirna
PDF
N. Denysenko, Yu. Fedevych, A. Sklyarov
PDF

BONE MARROW IS CENTRAL TO THE SEVERITY OF GADOLINIUM-ASSOCIATED SYSTEMIC FIBROSIS

V. Drel, Ch. Tan, D. Lee, J. Barnes, Y. Gorin, B. Wagner
A. Zagayko, T. Briukhanova
PDF
A. Zagayko, O. Krasilnikova, G. Kravchenko
PDF

INFLUENCE OF THE VITIS VINIFERA POLYPHENOLIC CONCENTRATE ON SOME BIOCHEMICAL INDICES OF GUINEA PIG BLOOD SERUM UNDER EXPERIMENTAL PSORIASIS

A. Zagayko, L. Galuzinska, M. Voloshchenko
I. Ilkiv, R. Lesyk, O. Sklyarov
PDF

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОХІДНОГО 1,4-НАФТОХІНОНУ ТА ВІТАМІНУ Е НА ТЛІ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА БЛОКУВАННЯ ЦИКЛООКСИГЕНАЗИ НА NO–СИНТАЗНУ СИСТЕМУ ТА ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У СЛИЗОВИХ ОБОЛОНКАХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ЩУРІВ

H. Ilnytska, L. Datsiuk, V. Novikov, O. Skliarov
PDF
T. Katrii, A. Dakhovnik, N. Shabanova, I. Tereshchenco
PDF
N. Lisnychuk, I. Demkiv, Yu. Soroka, I. Soroka, O. Chyhyra
PDF
P. Otryagyi, S. Kyrychenko
PDF
O. Sklyarov, I. Fomenko, I. Іlkiv
PDF
Yu. Sklyarova, N. Denysenko, I. Іlkiv, I. Fomenko
PDF
V. Spirina, S. Kyrychenko
PDF
A. Suchomlinov

PREPARATION OF FUCOXANTHIN-MGDG COMPLEXES FOR POTENTIAL PHARMACOLOGICAL APPLICATIONS

W. Tokarek, S. Listwan, D. Latowski
I. Fedorovych, L. Soika
PDF
V. Fylymonenko, A. Shkapo
PDF
V. Yakimenko, O. Bitlan, S. Petrov
PDF

Харчова біохімія та фітопрепарати

O. Buchko, O. Iaremkevych, R. Konechna
PDF
T. Vitak, S. Wasser, E. Nevo, K. Dudok, A. Fedorovych, N. Sybirna
H. Hachkova, Ya. Chajka, R. Vildanova, O. Shulga, N. Sybirna
PDF
A. Horbulinska, M. Khokhla, L. Mishchenko, N. Sybirna
PDF
S. Monastyrska, S. Voloshanska, R. Stetsyk
PDF
M. Sabadashka, N. Sybirna
PDF
M. Khokhla, G. Hachkova, N. Sybirna
PDF
B. Yurkiv, S. Wasser, E. Nevo, N. Sybirna
PDF
A. Builuk, L. Kapreliants
PDF

DIRECTED BIOSYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE LIPIDS FROM ALGAE

V. Grubinko, A. Lutsiv, O. Bodnar, H. Viniarska, O. Lukashiv
L. Hlushchenko
PDF
A. Dashchenko, M. Khokhla, O. Horbulinska, N. Sybirna, G. Gachkova, L. Ostapchenko, L. Mishchenko
PDF
O. Zhurlova
PDF
L. Kaprelyants
PDF
L. Krupytska, L. Kaprelyants
PDF
T. Kutsyk
PDF
S. Lelyushok, O. Sokyrko
PDF
L. Fеdko
PDF
T. Kholod, L. Kaprelyants
PDF
G. Chomych
PDF
ACHIEVEMENTS OF GLYCOBIOLOGY IN MEDICINE
A. Shevtsova
T. Shevchenko, L. Hlushchenko
PDF
V. Yukalo
PDF
M. Lootsik, N. Manko, A. Karmash, M. Lutsyk, R. Stoika
PDF