ВПЛИВ СПІРОКАРБОНУ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІГАНДНИХ ФОРМ ГЕМОГЛОБІНУ КРОВІ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ, IN VITRO

N. Lyubas, R. Shkrebnyuk, O. Rechytskyі, N. Sybirna

Анотація


Досліджували вплив гетероциклічної сполуки спірокарбон на спектральні характеристики лігандних форм гемоглобіну HbO2, MetHb, CNMetHb крові здорових донорів та хворих на цукровий діабет першого типу, лужну стабільність гемоглобіну, вміст метгемоглобіну. Порівняльний аналіз електронних спектрів гемоглобіну досліджуваних гемолізатів периферичної крові здорових донорів та хворих на цукровий діабет першого типу, свідчить про зростання вмісту MetHb у хворих пацієнтів. Встановлено, що після одногодинної інкубації еритроцитів периферичної крові з розчином спірокарбону, достовірно знижується вміст MetHb у варіантах з цукровим діабетом 1-го типу, про що свідчать максимуми поглинання при 630 нм, тоді як у здорових пацієнтів такої кореляції не відмічається. Спостерігали незначне зміщення максимуму поглинання для варіанта досліду CNMetHb + спірокарбон. Показано зростання вмісту лужностійкого гемоглобіну за дії спірокарбону у здорових донорів та хворих на цукровий діабет першого типу. Проведені дослідження певною мірою висвітлюють специфіку впливу спірокарбону на фізико-хімічні й окремі функціональні властивості кисневотранспортного білка – гемоглобіну: стійкість до денатурації лугом, а також його спектральні характеристики за цукрового діабету першого типу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.