ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ЗА УМОВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ НА СТАН АНТИ-ПРООКСИДАНТНОГО СТАТУСУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ

O. Khavrona, L. Biletska

Анотація


У гепатоцитах щурів визначали вміст проміжних і кінцевих продуктів ліпопероксидації, ступінь ендогенної інтоксикації й активності ферментів антиоксидантного захисту – супероксиддисмутази та каталази. Показано, що за умов одноразового введення різні дози диклофенаку натрію по-різному впливають на прооксидантно-антиоксидантний баланс і ступінь ендогенної інтоксикації в гепатоцитах щурів. Виявлено, що диклофенак натрію у дозі 10 мг/кг найкраще впливає на стан печінки дослідних тварин, оскільки суттєво знижує рівень гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів, таким чином пригнічуючи оксидативний стрес, а також найменше пригнічує активність антиоксидантних ферментів. З’ясовано, що доза 40 мг/кг є найменш ефективною, оскільки призводить до зростання оксидативних процесів і пригнічення антиоксидантного захисту в гепатоцитах щурів. Показано, що ступінь ендогенної інтоксикації у гепатоцитах щурів при застосуванні всіх досліджуваних доз диклофенаку натрію суттєво знижувався, що підтверджує потужні протизапальні властивості цього лікарського засобу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.