Вісник Львівського університету. Серія біологічна

У “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” опубліковані статті з актуальних проблем біології.

"Вісник Львівського університету. Cерія біологічна" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б (17.03.2020), в яких можуть публікуватися статті за спеціальностями:

091 Біологія; 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія

Індексується у наукометричній базі даних WebofScience (ZoologicalRecord). 

Анонси

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 
Цього 2024 року на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка святкують дві визначні дати – 100-річчя від дня народження професора Ірини Василівни Шостаковської і 50-річчя заснування кафедри біофізики та біоінформатики.  
Опубліковано: 2024-04-04 Детальніше...
 
Більше анонсів...