Вісник Львівського університету. Серія біологічна

У “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” опубліковані статті з актуальних проблем біології. Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Повний архів ви можете знайти на старій версії сайту: архів випусків.

Зареєстровано міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 14810-3581Р від 28.10.2008, перереєстровано як фахове видання України (наказ МОН №409 від 17.03.2020 р., категорія "Б").
Видання включено до Thomson Scientific Master Journal List (список ISI).
Print ISSN 0206-5657, online ISSN 2075-5236
Номери та статті з 2017 р. мають DOI від CrossRef

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...