Вісник Львівського університету. Серія біологічна

Терміни подачі матеріалів: випуск 80 - до 1 грудня 2018 року.

У "Віснику Львівського університету. Серія біологічна" публікуються статті з актуальних проблем біології. Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Увага! Архів знаходиться на стадії наповнення. Повний архів ви можете знайти на старій версії сайту: архів випусків.

Зареєстровано міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 14810-3581Р від 28.10.2008, перереєстровано як фахове видання України (наказ МОН №528 від 12.05.2015 р.).
Видання включено до Thomson Scientific Master Journal List (список ISI).