Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 68 (2014): Випуск 68

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В'ЮНА (MISGURNUS FOSSILIS L.) ЗА ВПЛИВУ КАТІОНІВ КАЛЬЦІЮ ТА МАГНІЮ

Анотація   PDF
A. Tarnovska, O. Yatskiv
 
№ 65 (2014): Випуск 65 AffeCt of moNo- ANd multiCompoNeNt sperm dilueNts oN Ca2+, K+, Na+ homeostAsis of opeN sYstems Анотація   PDF
H. Maksymjuk
 
№ 65 (2014): Випуск 65 РІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ (МЕЗОФАУНА) ТЕХНОЗЕМІВ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО БАСЕЙНУ Анотація   PDF
K. Andrusevych
 
№ 70 (2015): Випуск 70 РІСТ І ВМІСТ КАРОТИНОЇДІВ ДРІЖДЖІВ RHODOSPORIDIUM DIOBOVATUM IMB Y-5023 НА НАТУРАЛЬНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
Iu. Ielchishcheva, А. Goltvianskiy
 
№ 69 (2015): Випуск 69 РІДКІСНИЙ ВИД SELAGINELLA HELVETICA (L.) SPRING (SELAGINELLACEAE) НА ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОМУ ХРЕБТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
K. Votkalchuk, L. Felbaba-Klushina
 
№ 65 (2014): Випуск 65 РІДКІСНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИДИ МІКСОМІЦЕТІВ ІЗ ГЕРБАРІЮ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Анотація   PDF
T. Kryvomaz, I. Dudka
 
№ 72 (2016): Випуск 72 РЕДОКС-СТАН ТКАНИН НИРОК ЩУРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ З АДАМАНТИЛЬНИМИ ЛІГАНДАМИ У МОДЕЛІ ТОКСИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ Анотація   PDF
S. Semenov, S. Babiy, E. Plahotny, N. Shtemenko, O. Velichko, O. Shtemenko
 
№ 67 (2014): Випуск 67 РЕАКЦІЯ ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНОЇ СИСТЕМИ ВЕГЕТАТИВНИХ БРУНЬОК ДЕРЕВ РОДУ ACER НА ВПЛИВ ПОЛЮТАНТІВ Анотація   PDF (English)
N. Khromykh
 
№ 69 (2015): Випуск 69 Розміщення муpашників (Formicidae) в агpаpних оселищах Анотація   PDF
J. Tsaryk, I. Tsaryk, A. Sushko
 
№ 72 (2016): Випуск 72 РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ Анотація   PDF
O. Romaniuk
 
№ 72 (2016): Випуск 72 РОЗВИТОК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
N. Bogdanovska, A. Golubenko
 
№ 70 (2015): Випуск 70 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ПІДРОСТУ ACER PLATANOIDES L. У ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. Skliar
 
№ 72 (2016): Випуск 72 РОЗПОДІЛ І ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТОНКИХ КОРЕНЯХ КОРІННИХ СМЕРЕКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ЧОРНОГОРА (СХІДНІ КАРПАТИ, УКРАЇНА) Анотація   PDF (English)
E. Puka, V. Rozhak, I. Shpakivska, V. Kozlovsky
 
№ 70 (2015): Випуск 70 РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РЕАКЦІЇ FRAXINUS EXCELSIOR L. НА ДІЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
V. Bilchuk, T. Legostayeva, A. Rossihina-Galicha, Yu. Samborska
 
№ 72 (2016): Випуск 72 РОДИНА BOLETАСЕАЕ CHEVALL. (BASIDIOMYCOTA) НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» Анотація   PDF
S. Fokshei, O. Pogribnyi
 
№ 68 (2014): Випуск 68 Реакція периферичної крові щурів на опромінення і введення ксеногенної цереброспінальної рідини Анотація   PDF
V. Pykaluk, M. Kriventsov, N. Devyatova, V. Kunitsa, Ye. Bessalova, L. Shaymardanova, V. Kisel’ov
 
№ 69 (2015): Випуск 69 Ріст, використання гідрооген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів мЕтаЛів Анотація   PDF
O. Moroz, Ch. Pakush, G. Zvir, B. Borsukevych, A. Galushka
 
№ 65 (2014): Випуск 65 динаміка вмісту фотосинтезувальних пігментів у листках деревних рослин у техногенних умовах зростання Анотація   PDF
T. Yusypiva, V. Vegerich
 
№ 65 (2014): Випуск 65 ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА ПЕРОРАЛЬНОГО НАДХОДЖЕННЯ КОНСЕРВАНТА НІПАГІНУ Анотація   PDF
N. Skochylyas, Ya. Kolisnyk
 
№ 65 (2014): Випуск 65 ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ПОЛІФЕНОЛІВ У КОНЦЕНТРАТІ ЧЕРВОНОГО СУХОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА МАРКИ КАбЕРНЕ-СОВІНЬЙОН Анотація   PDF
M. Sabadashka, A. Gnatush, N. Sybirna
 
№ 68 (2014): Випуск 68 Зміна інтенсивності вільнорадикальних реакцій і активності ферментів  антиоксидантної системи клітин селезінки курей за дії натрію  гіпохлориту Анотація   PDF
N. Harasym
 
№ 68 (2014): Випуск 68 ЗАСТОСУВАННЯ РФА ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ СИРОВАТКИ КРОВІ Анотація   PDF
A. Meshkov, V. Kuznetsov, L. Grebenik, L. Sukhodub
 
№ 69 (2015): Випуск 69 ЗАЛЕЖНІСТЬ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН ВІД АЛЕЛОПАТИЧНОГО ВПЛИВУ ВІДМЕРЛИХ РЕШТОК ДОМІНАНТІВ ГІРСЬКИХ УГРУПОВАНЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація   PDF
V. Kobiv
 
№ 70 (2015): Випуск 70 ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА «ІНДЕКС МІСЦЯ ПРІЗВИЩА» ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОПУЛЯЦІЙ Анотація   PDF
M. Gorpynchenko, O. Utyevska, L. Atramentova
 
№ 65 (2014): Випуск 65 ЗМІНА РІВНЯ LCA- ТА LABA-ЗВ’ЯЗУВАННЯ α1-КИСЛОГО ГЛІКОПРОТЕЇНУ ТА ФІБРОНЕКТИНУ ПЛАЗМИ ЗА УМОВ ЦИТОСТАТИЧНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ Анотація   PDF
G. Маslak
 
1 - 25 з 252 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>