№ 46 (2019)

ВИПУСК 46

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.4600

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Zoryana Velychko
PDF
Viktoriia Kolkutina
PDF
Stepan Kost’
PDF
Ihor Pavlyuk
PDF
Julia Prysyazhna-Gapchenko
PDF
Olha Khamedova
PDF
Andriy Yatsenko
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Artem Zakharchenko, Oleksii Pivtorak, Olena Voronova
PDF
Anton Karnaukh
PDF
Oksana Kushnir
PDF
Olesia Medynska
PDF
Evhenii Miklushka
PDF
Maya Nahorniak
PDF
Ihor Paslavskyi
PDF
Olga Peleshok
PDF
Myroslava Rudyk
PDF

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Olha Bykova
PDF
Małgorzata Bożek
Delfina Ertanowska
Khrystyna Golovko
PDF
Marian Zhytaryuk, Victoria Zhytaryuk
PDF
Tetiana Ivaniukha
PDF
Iurii Melnyk
PDF
Anna Monchuk
PDF
Liudmyla Fedorchuk, Nataliia Pushkaruk
PDF

МЕДІАКУЛЬТУРА

Yuliia Pochynok
Nataliya Hado
PDF
Oksana HOTSUR
PDF
Larysa Pysarenko
PDF
Valentyna Stiekolshchykova
PDF

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Olena Hrytsenko
PDF
Yuriy Zaliznyak
Olena Ryzhko
PDF
Halyna Synorub
PDF
Svitlana Khlestova
PDF

НОВІ МЕДІА

Grażyna Filip
Antonina Ivashchuk
PDF
Yuliana Lavrysh
PDF
Myroslava Chabanenko
PDF

МЕДІАСОЦІОЛОГІЯ

Olena Rosinska
PDF

МЕДІАСОФІЯ

Olena Semenets
PDF

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Lubov Myasnyankina
PDF
Lyudmyla Pavlyuk
PDF
Mariya Ripey
PDF

МЕДІАОСВІТА

Maxim Mishchenko
PDF

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Sofiia Voronchuk
PDF
Svitlana Petrenko
PDF
Nataliya Tykholoz
PDF
Eleonora Shestakova
PDF