НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕПОРТАЖУ В ОНЛАЙНОВІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

Myroslava Chabanenko

Анотація


У статті всесторонньо розглянуто трансформаційні зрушення, що відбуваються з жанром репортажу в Інтернеті на прикладі низки матеріалів інтернет-ЗМІ. Підтверджуючи адаптацію цього жанру до середовища Інтернету і появу його новітніх різновидів, автор вказує на зміни у часових межах одного репортажу та підходах до забезпечення ефекту присутності.

Ключові слова: традиційний репортаж, інтернет-ЗМІ, інтернет-журналістика, онлайн-репортаж, репортаж із соцмереж.


Повний текст:

PDF

Посилання


Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. М., 2010. 200 с.

Василенко М. К. Репортаж. Подолання жанрової кризи. Електронна бібліотека Інституту журналістики. URL : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2367

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. 5-те вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Городенко Л. М. Тенденції розвитку інформаційних жанрів в українському Інтернеті / Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2016. IV (12). Issue: 76. С. 46-49.

Выровцева Е. В. Трансформация традиционных публицистических жанров в сов­ременных массмедиа. Вестник Челябинского государственного университета : Научный журнал. Филология. Искусствоведение. 2015. № 5 (360). Вып. 94. С. 207-213.

Хіренко О. О. Інформаційні жанри друкованих ЗМК як складова комунікаційного процесу. Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : КПУ, 2015. № 2 (22). С. 37-42.

Тарасюк В. Специфіка репортажу в українській інтернет-журналістиці (за матеріалами сайту «ЛітАкцент»). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. Випуск 26. С. 245-251.

Табінський Я. Фотографія у системі нових медій. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. Випуск 37. С. 226-333.

Универсальная журналистика : учеб. для вузов / под ред. Л. П. Шестёркиной. М. : Издательство «Аспект Пресс», 2016. 480 с.

Цимбаленко Є., Соколова К. Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа). Інформаційне суспільство. 2013. Вип. 13. С. 80-83.

Сомова Е. Твитт-репортаж на сайтах радиостанций информационного формата. Новое в массовой коммуникации. 2013. № 03-04 (114-115). Воронеж : Факультет журналистики Воронежского государственного университета. С. 20-23.

Градюшко А. Современная веб-журналистика Беларуси. Минск : БГУ, 2013. 180 с.

Градюшко А. А. Жанрово-стилистические особенности новостной веб-журналистики. Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. 2014. № 3(44). С. 114-118.

Дьячкова Д. В., Куцевська О. С. Сучасні жанри інтернет-журналістики. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 березня 2018 року, м. Старобільськ). Старобільськ, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2018 С. 144-153.

Карпенко О. На війні своїх не кидають. Репортаж із Центру бойової підготовки Національної гвардії України. URL: http://www.silskivisti.kiev.ua/19112/index.php?n=22741
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10068

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.