ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ПУБЛІЦИСТИКИ ДМИТРА ДОНЦОВА

Viktoriia Kolkutina

Анотація


У статті досліджується ідея державності як концептуальна засада публіцистики Дмит­ра Донцова. З’ясовано, що світоглядні акценти Д. Донцова базувалися на патріотизмі, активній національній свідомості та імперативі державної самостійності. В основу консолідації нації дослідник покладав природний процес еволюціонування національної самосвідомості індивідуума.

Ключові слова: Дмитро Донцов, ідея державності, національна ідея, публіцистика, українські письменники-класики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Донцов Д. Демаскування шашелів // Донцов Д. Вибрані твори: у 10 т. / Редкол.: О. Баган (відп. ред.) і ін.; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. Т.9: Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.) / Упоряд., передм., комент. О. Баган. / Д. Донцов. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2015. С. 81–101.

Донцов Д. Націоналізм // Донцов Д. Вибрані твори: у 10 т. / Редкол.: О. Баган (відп. ред.) і ін.; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. Т.7: Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923–1939 рр.) / Упоряд., передм., комент. О. Баган. / Д. Донцов. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2014. С. 19–179.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. Київ: Основи, 1993. 126 с.

Шморгун О. Основний зміст поняття «українська національна ідея» / О. Шморгун // Розбудова держави. 6 червня 1997. С. 10–19.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності : [монографія] / Н. Шумило. К.: Задруга, 2003. 353 с.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму [Електронний ресурс]. Режим доступу до вид.: http://dontsov-nic.org.ua/files/img/dontsov

Донцов Д. Літературна есеїстика: [монографія] / Д. Донцов. Дрогобич : Відродження, 2010. 688 с.

Донцов Д. Поетка українського Рісорджіменту (Леся Українка) / Д. Донцов // Українське слово: У 3 т. К. : Рось, 1994. Т. 1. С. 149–183.

Донцов Д. Леся Українка / Д. Донцов // Літературно-науковий вісник. 1918. № 12. С. 13–24.

Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії у прозі Уласа Самчука : автореф. дис. … д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Ірина Євгенівна Руснак. К., 2007. 36 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10025

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.