ТРЕТІЙ СЕМЕСТР: ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА

Maxim Mishchenko

Анотація


Автор – викладач і журналіст з багаторічним досвідом роботи у мас-медіа – розглядає актуальні питання якісної професійної підготовки студентів під час проходження ними навчально-виробничої практики. Свої судження аргументує думками як авторитетних науковців-теоретиків, так і досвідчених журналістів-практиків. У цьому аспекті йдеться також про досвід плідної співпраці факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка з редакціями всеукраїнських та регіональних ЗМІ.

Ключові слова: майстерність журналіста, студентська практика, «Молодь України», «Ленінська молодь», «Молода Галичина», «День», «Високий Замок», Західний регіо­нальний медіа-центр Міністерства оборони України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боровик Г. А. Предисловие / Генрих Боровик. В кн.: Белят М. Ю. Никарагуа: порт­рет в черно-красных тонах. Москва : Изд-во Агентства печати Новости. 1987. 392 с., ил.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручнник. 2-ге вид., перероб. і допов. / Володимир Здоровега. Львів : ПАІС, 2004. 268 с.

Здоровега В. Й. Про журналістику і журналістів / Володимир Здоровега. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 141 с.

Лубкович І. М. Чи потрібна журналістові наука про журналістику?/ Ігор Лубкович. Українська журналістика в контексті доби: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 року, м. Львів / За ред. С.Костя. Львів, 2004. 472 с.

Лубкович І. М. Соціальна психологія масової комунікації / Ігор Лубкович. Львів: ПАІС, 2013. 252 с.

Львов С. Л. Пятьдесят строк в номер / Сергей Львов. Москва: Молодая гвардия, 1966. 224 с.

Про далеке і близьке: спогади та роздуми випускників про факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка / [Упоряд.: I. М. Лубкович]. Львів: ПАІС, 2015. 102 с.

Федин К. А. Писатель. Искусство. Время / Константин Федин. Москва: Советский писатель, 1957. 524 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10074

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.