ПРАВДА І «СВОЯ ПРАВДА» ЯК ВИКЛИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ

Svitlana Petrenko

Анотація


У статті порушено проблему занепаду правди і творення «своїх правд» в сучасному інформаційному просторі, подано аналіз останніх досліджень та викладено результати пошуку сутності і природи правди та «своєї правди» в соціально-аксіологічному контексті Біблії, описано причиново-наслідкові закономірності дії правди/«своєї правди» у соціальнокомунікаційній взаємодії.

Ключові слова: правда, своя правда, журналістика, соціальні комунікації, постжурналістика, соціальнокомунікаційна взаємодія, Біблія, розпад правди.


Повний текст:

PDF

Посилання


Різун В. В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет. / Університети Володимира Різуна: слово на пошану з нагоди 60-річчя та праці ювіляра / упоряд.: Ю. В. Бондар, В. М. Корнєєв. Одеса: Астропринт, 2017. 384 с.

Михайлин І. Л. Чи є публіцистика журналістикою? / Ігор Михайлин. // Універсум. 2015. № 5-6. С. 27-29.

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. Вид. 3-тє, доповн. та переробл. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 504 с.

Маринович М. Ми впритул наблизилися до Армаґеддона… / Мирослав Маринович, «Obozrevatel.ua». 2018 // Електронний ресурс. Режим доступу: www.obozrevatel.com/ukr/society/mi-vpritul-nablizilisya-do-armaeddona.htm

Чабаненко М. В. Постжурналістика : до питання розкриття сутності поняття / М. В. Чабаненко // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [за ред. О. М. Холода]. Т. 5. К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. с. 136–140. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://mv.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31:postzhurnalistyka-do-pytannia-rozkryttia-sutnosti-poniattia&catid=14&Itemid=219

Почепцов Г. Фейки и потеря правды. / Георгий Почепцов. «Media Sapiens». 2018 // Электронный ресурс. Режим доступа: https://ms.detector.media/trends/1411978127/feyki_i_poterya_pravdy/

Kavanagh J., Rich M. Truth Decay. A Threat to Policymaking and Democracy. / Jennifer Kavanagh, Michael D. Rich. «RAND Corporation». 2018 // https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10002.html

Countering Truth Decay. A RAND Initiative to Restore the Role of Facts and Analysis in Public Life / «RAND Corporation». 2018 // https://www.rand.org/research/projects/truth-decay.html

Pung H. The Danger of Truth Decay Across Europe. / Pung Hans. «RAND Corporation». 2018 // https://www.rand.org/blog/2018/03/the-danger-of-truth-decay-across-europe.html

Fletcher R., Cornia A., Graves L., Nielsen R. Measuring the reach of «fake news» and online disinformation in Europe / Richard Fletcher, Alessio Cornia, Lucas Graves, Rasmus Kleis Nielsen. Reuters Institute, University of Oxford. 2018 // https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-02/Measuring%20the%20reach%20of%20fake%20news%20and%20online%20distribution%20in%20Europe%20CORRECT%20FLAG.pdf

Брехня-2018. Як кандидати в президенти та лідери партій брехали та маніпулювали у передвиборчий рік. Рейтинг VoxCheck / «VOX Ukraine». 2019. // Електронний ресурс. Режим доступу: https://voxukraine.org/longreads/lie-2018/index.html

Михайлин І. Л. Природа факту в площині журналістики. / Ігор Михайлин. Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський національний педагогічний університет; Харківське історико-філологічне товариство. Харків, 2011. Т. 14. С. 121-138.

Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. Х. : Прапор, 2008. 512 с.

Лизанчук В. В. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник / Василь Лизанчук. Львів : ЛНУ імена Івана Франка, 2017. 728 с.

Лось Й. Д. Журналістика перед новим викликом / Й. Лось // Львів: Вісник Львівського університету, серія: Журналістика. 2004. Вип. 25. С. 18-43.

Лильо Т. Я. Світоглядна журналістика : Навчальний посібник. / Тарас Лильо. Львів: ПАІС, 2010. 152 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Словник української мови: в 11 томах. К.: Наукова думка, 1976. Т. 7. С. 497-499.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Переклад І. Огієн­ка. К.: УБТ, 2010. 1376 с.

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до 33 процентов / «Радио Свобода». 2019. // Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/29718286.html

Сверстюк Є. Правда полинова. / Євген Сверстюк. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 304 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10076

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.