ЕКСПЛІЦИТНІ ТА ІМПЛІЦИТНІ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Lubov Myasnyankina

Анотація


Статтю присвячено аналізу внутрішньотекстових зв’язків між частинами рекламного тексту. Найпоширенішими є експліцитні засоби зв’язку, зокрема лексичний, граматичний та синонімічний типи повторів. Поширення імпліцитних засобів зв’язку пояснюють намаганням економії мовних засобів та необхідністю підвищення сприйняття тексту. Імпліцитність є засобом згортання текстових конструкцій.

Ключові слова: рекламний текст, еспліцитні засоби зв’язку, імпліцитні засоби зв’язку, лексичний повтор, синонімічний повтор, семантичний повтор, координатний зв’язок.


Повний текст:

PDF

Посилання


Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб./ Т. А. Єщенко. К.: ВЦ «Академія», 2009. 264 с.

Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту. Автореф. дис. канд. філол. наук. 10.02.01 / О.І. Зелінська. Харків: Державний пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Х.,2002. 17 с.

Ільченко М. Л. Повтор як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу / М. Л. Ільченко // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. К. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов: Х.: ХНУ ім. В. Каразіна. 2010. С. 42-47.

Кочан І. М.Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. / І. М. Кочан. К.: Знання, 2008. 423 с.

Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. К.: Видавництво Українського фотосоціологічного центру, 1999. 148 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10071

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.