УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ МАСОВОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

Evhenii Miklushka

Анотація


У статті визначено роль засобів масової інформації у становленні суспільно-політичної орієнтації громадян. Розглянуто масово-комунікативне становище суспільства в умовах сучасності на прикладі функціонування українських медіа. На основі аналізу специфіки сучасних телекомунікацій визначено вплив українського телебачення на стан масової свідомості, політичну поведінку та соціокультурні орієнтації аудиторії, де сучасні ЗМІ є репрезентантами різних суспільно-політичних інституцій і відіграють ключову роль у формуванні українського соціокультурного простору.

Ключові слова: медіа, медіа-культура, медіа-простір, інформаційне суспільство, масово-комунікативні відносини, соціокультурний простір.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кириллова Н. Б. От медиакультуры к медиалогии // Культурологический журнал. УДК, 2011/4(6) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/98.html&j_id=8

Зражевська Н. Медіа-культура як об’єкт соціокомунікаційних досліджень // Теле- та радіожурналістика. Львів: УКУ, 2014. В-13, С. 64-67.

Бебик В., Сидоренко О. Засоби масової інформації посткомуністичної України. К.: Б. в., 1996. 124 с.

Іванов Д. Проблеми формування професійної культури українського журналіста в умовах сучасного медіа-простору // Іванов Д. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1336

Єрмоленко В. Український телеринок: огляд // Український медіа-ландшафт – 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a62be73-7450-329b-565b-bcb629db2534&groupId=252038

Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. К.: 2011.

Гресько О. В. Інформаційно-комунікативна проблематика українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство. В. 9 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/pdf/ukrjorn/uj_9.pdf

Федорів Т. В. Випуск теленовин: головні інструменти верстки // Т. В. Федорів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1259
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10036

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.