СПIЛЬНІ ТА ВІДМІННІ НАПРЯМКИ У ВИВЧЕННІ РЕЛІГІЙНИХ МЕДІЙ У ПРАЦЯХ ЗАКОРДОННИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Nataliya Hado

Анотація


Схарактеризовано передумови та етапи розвитку досліджень релігійних медій в Італії, Польщі та Україні. Визначено, що католицька медійна система України свідчить про наближеність до медійних систем Ватикану, Польщі та Італії, особливо спільним контентом і тенденцією до конвергенції медій у значенні зближення і взаємовпливу. Узагальнено закордонний досвід та визначено головні напрямки наукових розвідок італійських і польських науковців та спільне і відмінне в українських дослідженнях релігійної комунікації. Запропоновано періодизацію українських досліджень. Визначено прогалини і можливі напрямки майбутніх досліджень.

Ключові слова: католицька медіасистема в Україні, засоби соціальної комунікації (ЗСК), католицькі медіа, католицьке телебачення, католицьке радіо, католицькі видавництва, друковані видання, дослідження релігійної комунікації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Spadaro A. Connessioni. Nuove forme della cultura al tempo di Internet. Editore Pardes Edizioni. Bologna, 2006. 178 p.

Viganò D. Il brusio del pettegolo – Forme del discredito nella società e nella Chiesa, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2016. Р. 80.

Arasa D. Cantoni L. Ruis L. ReligiousInternetCommunication. Facts, Expirences Trends in the Catholic Church. Rome: Edusc, 2010. 250 s.

Padrini P. (Cura di) Catechesi e comunicazione. Efatta Editrice, 2011. 146 s.

Lewek A. Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2003. 473 s.

Zwoliński A. Dźwięk w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004. 484 s. / Zwoliński A. Obraz w relacjach społecznych. Kraków: Wydawniztwo WAM, 2004. 482 s. / Zwoliński A. Słowo w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003. 452 s.

Lepa А. Katalog prasy katolickiej w Polsce. Stan z dnia 31 stycznia 1994 r. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1994, 147 s.

Drożdż M. Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2015. 320 s.

Kloch J. Kościół w Polsce wobec Web 2.0. Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2013. 334 s.

Adamski A. Kapłan i dziennikarz. Warszawa, 2008. 319 s.

Жердєва І. В. Сучасна православна періодика України: історіографія проблеми. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. 32. С. 339–341.

Юраш А. Українська церква у контексті сучасних політичних конфліктів та комунікативних процесів (історико-політичний аспект): дис. … канд. політ. наук: 23.00.01. Львів, 1996. 245 с.

Скленар І. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти: автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04. Київ, 2008. 18 с.

Бойко А. Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. 158 с.

Свистунов С. Глобальні трансформації християнства доби постмодерну. Християнство доби постмодерну: кол. монографія. Київ: [б.в.], 2005. С. 54–69.

Филипович Л. Сучасна релігійна ситуація й український Інтернет. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори утвердження. Київ, 2001. № 5. С. 88–89.

Юраш А. Релігія й електронні медіа: взаємодія, протистояння, ігнорація. Телевізійна й радіожурналістика. Львів, 2003. Вип. 5. С. 22–30.

Релігійна мережа в Україні: стан і перспективи. Національна безпека і оборона. 2011. №1–2. 36 с.

Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991–2010 років: монографія. Харків: Харків. іст.-філол. т-во, 2001. 379 с.

Гадьо Н. Передумови та особливості трансформації засобів комунікації Католицької Церкви (на прикладі «Радіо Ватикану»). Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2013. Вип. 38. С. 460–468.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.