ПУБЛІЦИСТИКА С. БАНДЕРИ 50-Х РОКІВ ХХ СТ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИЗВОЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Julia Prysyazhna-Gapchenko

Анотація


У статті проаналізовано публіцистику С. Бандери 50-их років ХХ ст., зокрема йдеться про основні засади визвольної концепції. Автор на підставі аналізу статей С. Бандери означеного періоду стверджує, що в основу його визвольної концепції лягли такі основні ідеї і положення: головною і визначальною ідеєю була ідея української державності; основним засобом здобуття незалежності С. Бандера вважав національно-визвольну революцію; можлива світова війна не була для С. Бандери єдиним і визначальним чинником у боротьбі за українську державність; за союзників у боротьбі С. Бандера вважав лише ті політичні сили, які погоджувалися з ідеєю української державності; С. Бандера критикував Захід за пасивність у протистоянні з Радянським Союзом і небажання підтримувати визвольний рух поневолених Москвою народів; він розраховував як на національні рухи, так і на опір і незадоволення населення загалом у Радянському Союзі; допускав можливість співпраці з націонал˗комуністами; не менш важлива, ніж попередні, ще одна ідея – вирішальною діючою силою революції є людина, яка в ім’я національних і вселюдських ідеалів бореться із совєтським імперіалізмом і людиноненависним комунізмом.

Ключові слова: публіцистика С. Бандери, ідея української державності, українська визвольна концепція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / Упоряд. О. Коновал; передм. І. Дзюби; післям. Г.Костюка. К.:Смолоскип, 1996. 856 с.

Балей П. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року. Київ, 1996. 210 с.

Бандера С. Перспективи української революції. К., 1999. 622 с.

Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф. Львів: Апріорі, 2008. 208 с.

Дужий П. Степан Бандера – символ нації. Ескізний нарис про життя і діяльність Провідника ОУН: у двох частинах: частина перша. Львів: «Галицька Видавнича Спілка», 1996. 190 с.; його ж. Степан Бандера – символ нації. Ескізний нарис про життя і діяльність Провідника ОУН: у двох частинах: частина друга. Львів: «Галицька Видавнича Спілка», 1997. 383 с.

Камінський А. Динаміка визвольної боротьби. Б. м. в.: Сучасність, 1973. 236 с.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. (люди боротьби й ідеї): бібліографічний покажчик. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2018.

Кордюк Б. Завдання української визвольної політики в період коекзистенції // Український самостійник. 1956. Ч. 39.

Кук Б. Степан Бандера. Роман Шухевич. Львів: ПП «Вид-во «Бона», 2012. 144 с.

Мірчук П. Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісовости. Хмельницький: Поділля, 1992. 144 с.

Перепічка Є. Феномен Степана Бандери. Львів: Сполом, 2013. 744 с.

Полтава П. Збірник підпільних писань. Мюнхен, 1959. 297 с.

Посівнич М. Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто; Львів: Вид-во «Літопис УПА», 2008. 110 с.

Сватко Я. Місія Бандери. Львів: «Галицька Видавнича Спілка». 2008. 64 с.

Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959). К.: ПП Сергійчук М. І., 2009. Т. 1. 680 с.: Т. 2. 630 с.: Т. 3. 648 с.

Степан Бандера: 1900-2009: Зб. статей / Упоряд. Богдан Гордасевич, Микола Посівнич. Львів: «Тріада плюс», 2010. 218 с.

Страсті за Бандерою: статті, есеї / Упоряд. Т. С.Алмар, І. Балинський, Я. Гриник. Київ: Грані, 2010. 400 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10028

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.