КУЛЬТУРНА ТЕМАТИКА В ЕФІРІ FRANCE 24: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Liudmyla Fedorchuk, Nataliia Pushkaruk

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення культурної тематики в програмах телеканалу іномовлення Франції – France 24. Представлено структуру іномовлення Франції, проаналізовано програмне наповнення телеканалу та проведено моніторинг циклових телепрограм культурної тематики. У результаті дослідження з’ясовано, що структура та формати французьких передач відповідної тематики є різноманітними та насиченими. Автори пропонують конкретні рекомендації щодо висвітлення культурної тематики в ефірі телеканалу іномовлення України UA|TV.

Ключові слова: іномовлення, культура, телебачення, Україна, Франція, France 24, UA|TV.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мелещенко О. К. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір: Монографія / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 1998. 195 с.

Малий М. В. Міжнародна інформаційна експансія в контексті суспільних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Київ, 2010. Т. 41, жовтень – грудень. С. 110–115.

Джолос О. В. Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Київ, 2016. Т. 62. Січень – березень. С. 26–32.

Набруско В. Аматорство національного масштабу, або Деякі штрихи державної інформаційної політики [Електронний ресурс] // День : щоденна всеукраїнська газета – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/amatorstvo-nacionalnogo-masshtabu.

Гресько О. В. Іномовлення в системі міжнародних медіакомунцікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський націо­нальний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Київ, 2015. Вип. 123 (ч. 2). С. 14–23.

Конах В. К. Еволюція іномовлення України в іноземних державах: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Київ, 2014. Вип. 118 (ч.1). С. 12–24.

Кострубіцька А. В. Іномовлення як об’єкт державного регулювання: досвід країн-членів ЄС для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. С. 26–29.

Юричко А. В. Інформаційні безпека України: сучасний стан та перспективи мовлення на закордонні країни // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Київ, 2006. Т. 23. С. 131–138.

Даниленко С. І. «Мультимедійна платформа іномовлення України» як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С. І. Даниленко, М. І. Соботюк // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. Київ 2017. Вип. 120 (№5). С. 245–248.

Вернигора С. М. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Вернигора Світлана Миколаївна; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. Київ, 2013. 16 с.

France Medias Monde [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.francemediasmonde.com (08.02.2019). Назва з екрану.

Le Paris des Arts [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.france24.com/fr/emissions/paris-arts (08.02.2019) – Назва з екрану.

À l’affiche! [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.france24.com/fr/emissions/a-affiche (08.02.2019) – Назва з екрану.

Vous etes ici https [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.france24.com/fr/emissions/vous-etes-ici (08.02.2019) – Назва з екрану.

France 24 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.france24.com/fr (08.02.2019) – Назва з екрану.

UATV [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://uatv.ua/(08.02.2019) – Назва з екрану.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10050

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.