ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ПРЕСОВОМУ ДИСКУРСІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»)

Olesia Medynska

Анотація


У статті проаналізовано державотворчий дискурс газети «День». Акцентовано увагу на проблемах державотворення, які артикулюються у виданні. З’ясовано, що державотворчий наратив реалізується крізь призму проблем освіти, економіки, політики тощо. Окреслено проблемно-тематичні домінанти медіатекстів.

Ключові слова: державотворення, дискурс, медіатекст, національна ідентичність, державна політика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Юридична енциклопедія. Т. 2. Д – Й / редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1999. 743 с.

Семенов В. М. Сучасні аспекти змістовного наповнення категорії «державотворення» / В. М. Семенов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Вип. 1 (20). Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. С. 128–133.

Коник С. М. Державотворення як управлінська категорія [Електронний ресурс] / С. М. Коник // Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_6

Сюндюков І. Чути себе українцями / І. Сюндюков // День. 2019. 31 січня.

Бойко О. Гетьман та єдність українських земель: рік 1918-й / О. Бойко // День. 2019. 04 січня.

Максимович Б. Чи стали ми справжніми громадянами своєї країни? / Б. Максимович // День. 2019. 31 січня.

Липківський К. Актуальні думки Василя Липківського / К. Липківський // День. 2019. 09 січня.

Данилишин Б. Які виклики чекають на Україну та вітчизняну економіку 2019 року / Б. Данилишин // День. 2019. 09 січня.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.