НОВІ ФОРМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ Й ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Olena Hrytsenko

Анотація


Свобода обміну інформацією та інформаційна відкритість є однією з фундаментальних основ громадянського суспільства. Саме сучасні інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові можливості для вільного поширення інформації та масового інформаційного обміну, наслідком чого може стати формування принципово нового типу демократичного суспільства.

Ця стаття є спробою простежити, як співвідносяться постіндустріальні соціально-еконо­мічні трансформації й громадянське суспільство; як становлення постіндустріального суспільства впливає на процеси політичної комунікації й на виникнення нових форм політичного устрою; взаємозалежність зростання (завдячуючи інформаційним технологіям) інформаційної відкритості, політичної комунікації й громадянського суспільства.

Ключові слова: постіндустріальне інформаційне суспільство, громадянське суспільство, політична комунікація, «четверта влада», інформаційна відкритість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зидентоп Л. Демократия в Европе. М.: Логос, 2001. С. 110–115.

Иноземцев В. Л. Демократия перед вызовом истории // Зидентоп Л. Демократия в Европе. М.: Логос, 2001.

Миллер Э. Шарлоттский проект. Как помочь гражданам взять демократию в свои руки. М.: Виоланта, 1998.

Glotz P. Chancen und Gefahren der Telekratie // Die Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefle, 1995. № 1. Р. 34–41.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10060

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.