ІНВЕСТИГЕЙТОРИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Valentyna Stiekolshchykova

Анотація


У статті проаналізовано та досліджено інвестигейторну діяльність журналіста у гендерному розрізі. Виокремлено комунікативні, інтелектуальні та літературні здібності, досліджено їх своєрідність на прикладах роботи чоловіків та жінок розслідувачів. Представлено градацію емоційно-інтелектуальних типів мислення та продукування дійсності. Систематизовано інструменти гендерної специфіки уяви при генеруванні нових ідей для журналістського розслідування.

Ключові слова: інвестигейтор, журналістське розслідування, гендерні ролі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєль Б., Бурмагін О., Патора Т., Хоменок О. : [Посібн. з журн. розслід. Теорія та практика] / Бєль Беата, Олександр Бурмагін, Томаш Патора, Олег Хоменок. Київ, 2013. 190 с.

Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») / А. М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. 2002. Т. 6. С. 66–69.

Журналистское расследование: история метода и современная практика / под ред. А.Д. Константинова. Санкт-Петербург : «Нева», 2001. 383 с.

Ким М. Н. Жанры современной журналистики. Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. 355 с.

Лизанчук В. Психологія мас-медіа : підручник / Василь Лизанчук. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 420 с.

Слінчук В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ [Текст] / В. В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. К. : 2004. Т. 17. С. 67–74.

Тертычный А.А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати / А. А. Тертычный // Вестник МГУ. Серия «Журналистика». 2002. № 2. С. 54–63.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.