ВИРАЗНІСТЬ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА

Mariya Ripey

Анотація


Простежено особливості подання газетного заголовка з погляду виразності. Проаналізовано випадки неправильного розподілу газетного заголовка на рядки, зосереджено увагу на смисловому значенні кожного рядка заголовка. Розглянуто приклади подання у газетних заголовках цифр. Акцентовано, що форма заголовка як головного елемента газетного матеріалу не має шкодити його змісту, а повинна робити його більш виразним і привабливим. Від цього значною мірою залежить вплив на читачів як заголовка, так і публікації в цілому.

Ключові слова: газетний заголовок, рядок заголовка, оформлення, смислове значення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева, Н. Гаранина, К. Накорякова. Методика редактирования (техника правки, виды правки). Вып. 1. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1975. 88 с.

Баган М. Заперечення у заголовках сучасних ЗМІ. Культура слова. 2012. № 77. С. 153–157.

Блисковский З. Д. Название всегда важно. Москва, 1962. 96 с.

Гід журналіста. Київ: Ін-т масової інформації, 1999. 96 с.

Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1966. 168 с.

Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: навч. посіб. Київ: Знання, 2000. 222 с.

Іванченко Р. Г. Літературне редагування. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: Вид. об-ня «Вища школа», 1983. 248 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 423 с.

Кулаков А. Н. Заголовок и его оформление в газете. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. 88 с.

Лазарева Э. А. Заголовок в газете: учеб. пособие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 96 с.

Москаленко А. З. Теорія журналістики. Київ: Експрес-об’ява, 1998. 334 с.

Рипей М. В. Выразительность газетного заголовка. Медиа в современном мире. Молодые исследователи: материалы 14-й Междунар. конф. студентов, магистров и аспирантов (Санкт-Петербург, 11–13 марта 2015 г.) / под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. С. 248–250.

Справочная книга корректора и редактора / под. ред. А. Э. Мильчина. Москва: Книга, 1974. 416 с.

Феллер М. Д., Квітко І. С., Шевченко М. Г. Довідник коректора. Харків: Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1972. 408 с.

Феллер М. Д. Український університетський курс літературного редагування (задум автора-текст-сприймання читача). Наукові записки. Філол. науки. 2002. Т. 20. http://ekmair.ukma.edu.ua

Франко І. Лист до В. С. Давидяка. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наук. думка, 1986. Т. 48. С. 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.