Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Рік заснування: 1958

Галузь та проблематика: У Віснику публікуються наукові праці українських та зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних гуманістичних цінностей. Для науковців, викладачів, студентів.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України категорії "Б", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України №724 від 09.08.2022 р.).

Спеціальність: соціальні комунікації.

ISSN 2078-7324 (Print)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1877 від 30.05.2024 р. Ідентифікатор медіа R30-04893.

Виходить 1–2 рази на рік

Електронну версію журналу включено до каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google Scholar, Index Copernicus.

Номери з 2006 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: О. А. Мітчук, д-р наук із соціальних комунікацій, професор.
Заступники головного редактора: М. Г. Житарюк, д-р наук із соціальних комунікацій, професор; І. В. Крупський, д-р і. наук, професор; П. В. Іванишин, д-р філол. наук, професор.
Відповідальний секретар: Т. М. Хоменко, канд. філол. наук, доцент.

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, вул. Генерала Чупринки, 49, к. 203, 79044, Львів, Україна.

Телефон: +38 (032) 239-47-51

E-mail: visnyk.journalism@lnu.edu.ua

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


Тексти видання ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.