ІДЕЙНО-АРГУМЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ (НА ПРИКЛАДІ СВІТОВОГО БЕСТСЕЛЕРА НАОМІ КЛЯЙН «ЗМІНЮЄТЬСЯ ВСЕ. КАПІТАЛІЗМ ПРОТИ КЛІМАТУ»)

Marian Zhytaryuk, Victoria Zhytaryuk

Анотація


У статті виокремлено кілька найважливіших питань, на яких акцентує увагу автор книги. Це, зокрема, вплив економічного розвитку на кліматичні процеси; зв’язок між природоохоронними організаціями та нафтовими компаніями, виникнення та поширення рухів проти екологічної катастрофи. Особливий акцент на необхідності радикальних змін у суспільному світогляді.

Ключові слова: екологічна публіцистика, Наомі Кляйн, бестселер, репортаж, катастрофа, ідея, аргумент, кліматичні зміни, система цінностей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Щербак Юрій. Чорнобиль: документальна повість. К., 1987.

Коновець О. Як посилити взаємодію вчених і журналістів у висвітленні еколого-енергетичних проблем // Журналіст України. 1989. № 7. С. 18–21.

Житарюк М. Карпати на межі суцільних катастроф: «Круглий стіл» за участю Олега Шаблія, Валерія Петліна, Степана Стойка // Українське слово. 1992. 26 трав. С. 3.

Бєляков О. О. Масова комунікація та екологічна політика: Моногр. К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. 149 с.

Бєляков О. О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації: Навч. посіб. 2-ге вид., допов. і перероб. К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. 186 с.

Олтаржевський Д. О. Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми): Дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. К., 2004. 196 с.

Гопко Ганна. Нові постановки екологічних проблем України в мас-медіа // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики. 2006. Вип. 28. С. 298-305. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk28/V28_P4_8_Hopko.pdf

Бондаренко Т. О. Екологічна етика журналу «The Ecologist» у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. н. з соц. ком., спец. 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Харків. 2008. 29 жовт.

Хомінський С. Й. Огляд вітчизняної наукової літератури з екологічної проблематики в засобах масової комунікації // URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2001.

Потятиник Б. В., Лозинський М. В. Патогенний текст: Монографія. Львів: Місіонер, 1996. 296 с.

Здоровега В. Й. Аргументація в журналістиці // Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Львів: ПАІС, 2004. С. 116-129. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk682275.pdf.

Здоровега В. Й. Задум, тема, ідея твору // Там само. С. 64-73. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk682275.pdf.

Шкляр Володимир. Журналістський твір: структура і елементи змісту // Основи теорії журналістської діяльності (Авт. колектив: Олена Гриценко, Григорій Кривошея, Володимир Шкляр). К., 2000. С. 104-117.

Шкляр Володимир. Поетика журналістського тексту (змістові елементи). URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2065

Лось Йосип. Публіцистика й тенденції розвитку світу. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. У 2-х ч.: Ч. 1. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 376 с.

Житарюк Мар’ян. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія. Львів, 2008. 416 с. // http://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf

Кляйн Наомі. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Переклад Дмитра Кожедуба. К.: Наш формат, 2016. 480 с.

Нарольська Анастасія. Бестселер про клімат «Це змінює все…» – для тих, хто не читає книжки про екологію // Всі книги: сайт, 2016. 21 жовт. URL: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/46953/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10046

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.