ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ: СОЦІОНІЧНИЙ КОНЦЕПТ МЕДІАТЕКСТУ ЯК ТРЕНД (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЕКТУ MEDIALAB TERNOPIL)

Yuliia Pochynok

Анотація


У цій статті ми намагаємося розкрити основний аспект психології творчості і продемонструвати основний концепт нового тренду – соціоніки як синтезу науки та практичних воркшопів – на матеріалі проекту Medialab Ternopil PL-BY-UA. Основна мета полягає не лише у розвитку таких важливих умінь респондентів як профорієнтаційні здібності, а також і особливості сумісності характерів для роботи і спілкування як у великих, так і у відносно малих групах.

Основна мета цієї публікації – показати найбільш яскравий аспект мультидисцип­лінарності, міжкультурної взаємодії творчого письма, перформативності тощо. Оскільки надзвичайно важливо, щоб участь у проекті могли брати також студенти чи викладачі медичних університетів, з метою надати основні знання із нейронаук та психології.

Ми маємо на меті спробувати допомогти нашим відвідувачам зрозуміти нову методику соціонічного концепту та представити його з допомогою найбільш характерних прикладів. Однією із таких можливостей є запитання-відповіді, дискусії між уже протипованими соціотипами, а також сам процес типування, до якого задля цікавості процедури залучаються також і новачки проекту.

Крім того, розглядаємо діяльність проекту в розрізі: від записів дитячих казок чи пісень до організації і проведення концертів у межах проекту, воркшопів із журналістики, програмування тощо. Відтак такі пазлики утворюють цілу глобальну концепцію діяльності проекту, яка трансформується на процес цифрування та можливість викладу у відповідних постах на фан-сторінці проекту в соціальній мережі Фейсбук.

Ключові слова: психологія, творчість, соціоніка, Medialab Ternopil, медіатекст, новий тренд, концепт.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Арутюнов В. Х. Методологія соціально-економічного пізнання: навч. посібник/ В. Х. Артюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. К.: КНЕУ, 2005. 353 с.

Аугустинавичюте А. Модель информационного метаболизма // Соционика, ментология и психология личности. 1995. №1.

Бине А. Измерение умственных способностей/ подгот. В.А. Луков; пер. с фр. М. Владимирского. СПб.: Союз, 1998.

Гуленко В. В. Соционика идет в школу. Педагогам, родителям, детям о типах и отношениях/ В. В. Гуленко, В. П. Тищенко. М.: Черная белка, 2010. 280 с.

Гуленко В.В. Гуманитарная соционика/ В. В. Гуленко. М.: Черная Белка, 2009. 344 с.

Давыдов В.В. Деятельный подход в психологии: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. / НИИ общей и пед. психологии. М., 1990.

Исследование проблем психологии творчества / отв. ред. Я. А. Пономарев. М.: Наука, 1983.

Кемпинский А. Меланхолия/ А. Кемпинский. М.: Наука, 2002. 405с.

Козарева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. Пенза: Феникс, 1994. 338 с.

Матюшкин А. М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики. М.: Школа-Пресс, 1993.

Медведев Н.Н. Психологические очерки/ Н.Н. Медведев. Каунас, 1987.

Рейнин Г.Р. Тип и типология: определения и свойства// Соционика, ментология и психология личности. 1998. № 1. С. 5-8.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів/ Г. Сковорода; за редакцією проф. Ушкалова. Харків-Едмонтон-Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. 1400с.

Торишина К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. 1998.

Филатова Е. Психология и соционика: вместе или врозь?/ Е. Филатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 316 с.

Штерн В. Умственная одаренность: Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении детям школьного возраста / авториз. пер. с нем. А. П. Болтунова. СПб.: Союз, 1997.

Юнг К. Психологические типы [Електронный ресурс]. Режим доступа URL/: http// www.klex.ru/1bt.

Barron F., Harrington D. Creativity, intelligence and personality // Ann. Rev of Psychol. V. 32. 1981.

Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing // R. Sternberg, T. Tardif reds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press. 1988.

Wallach M. A., Kogan N. A. A new look at the creativity – intelligence distinction // J. Personality. 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10051

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.