МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ НА СВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Olena Rosinska

Анотація


У статті розкрито психологічні основи маніпулятивного впливу ЗМІ на буденну свідомість споживача інформації, проаналізовано методи маніпулятивного впливу. Шляхом опитування респондентів з’ясовано ступінь активності споживання інформації, рівень зацікавленості в різних форматах ЗМІ, ступінь усвідомлення респондентами специфіки впливу на їхню свідомість.

Ключові слова: буденна свідомість, ЗМІ, маніпулювання, стереотип, технологія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Joseph T. Klapper. The effects of mass communication / Joseph T. Klapper. Free Press, 1960. 328 с.

Асланов А. Роль преси і інформаційних агентств у забезпеченні інформаційних потреб населення [Електронний ресурс] / А. Асланов. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_33/ Gileya33/I15_doc.pdf. Заголовок з екрану

Іванов В. Ф. Інформаційні потреби суспільства [Текст] / В. Ф. Іванов // Інформаційне суспільство: наук. журн. / гол. ред. В. Ф. Іванов. К., 2010. №12. С. 47.

Кузнецова Т. В. Контрадикции информационно-коммуникативных сфер формирования культуры общества: искусство, масс-медиа, образование / Т. В. Кузнецова, Е. Е. Ланкина, Е. А.Торопчина // Вестник ТГПУ. 2006. Вып. 12 (63). Серия: Гуманитарные науки. C. 74-80.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [Текст]: навч. посіб. / С. П. Кулицький. К.: МАУП, 2002. 222 с.

Ніт Д.І. Проблема спотворення соціальної реальності [Електронний ресурс]. / Д. І Ніт // Електр. дан. (1 файл) – Режим доступу: http://lib.socio.msu/l/library. – Загол. з екрану.

Паніна А. М. Інформаційна потреба як складова інформаційної культури особистості [Електронний ресурс] / А. М. Паніна. Режим доступу: http://mdgukid.at.ua/publ/informacijna_potreba_jak_kladova_informacijnoji_kulturi_osobistosti/1-1-0-65. Загол. з екрану

Попова В. О. Роль средств массовой информации в формировании стереотипов массового сознания / В. О. Попова, Е. А. Балезина // Философия. Психология. Социология. 2015. Вып. 2. С. 88-94.

Седякин В. П. О теории информационных потребностей / В. П. Седякин, И. В. Соловьев, С. В. Разливинская // Прикладная информатика. 2013. № 3. С. 127-133.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.