ІДЕОЛОГІЯ, ГЕНДЕР, ДИСКУРС: НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПРЕСИ

Olha Khamedova

Анотація


У статті досліджуються медіадискурси західноукраїнської преси 1920-1930-х років крізь призму новітніх підходів – дискурс-аналітичного й гендерного. Доводиться, що медійний простір західноукраїнської преси був ареною боротьби за гегемонію двох ідеологічних дискурсів, патріархатного і феміністичного. Зафіксовано значний поступ у феміністичних прагненнях українок і, відповідно, те, що патріархатна ідеологія позбулася монопольного статусу у провідних західноукраїнських часописах міжвоєнного двадцятиріччя.

Ключові слова: дискурс, ідеологічний дискурс, дискурс-аналіз, ідентичність, гендер.


Повний текст:

PDF

Посилання


Филлипс Л. Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2008. 352 с.

Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Исследования медиа и культуры. Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2017. 264 с.

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. К.: Критика, 2014. 217 с.

Павлюк Л. С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація. Львів: ПАІС, 2007. 130 с.

Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. К., 2010. 25 с.

Час. 1934. 9 березня. Ч. 1553. С. 2.

Грім Ю. Нас жде нарід // Свобода. 1929. 7 листопада. Ч. 45. С. 2.

Шаповал Ю. «Діло» (1880-1939 рр.): Поступ української суспільної думки. Львів, 1999. 383 с.

Діло. 1922. 30 вересня. Ч. 23. С. 7.

Час. 1933. 17 лютого. С. 4.

Час. 1933. 4 лютого. С. 2.

Шевченко А. Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов. Полис. Политические исследования. 2002. № 6. С.18-23 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://http://www.politstudies.ru/files/File/2002/6/Polis-2002-6-Shevchenko.pdf

Рудницька М. Новий тип жінки // Діло. 1924. 27 квітня. Ч. 93. С. 12.

Струтинська М. Книжка доброї віри // Діло. 1922. 30 вересня. Ч. 23. С. 6-7.

Байдак М., Бежук О. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних ролей // Українські жінки у горнилі модернізації / Під заг. ред. О. Кісь. Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. C. 78-106.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.