«ЧУТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ…» (ТВОРЧА ДИНАСТІЯ ФРАНКІВ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ХХ СТ.)

Nataliya Tykholoz

Анотація


У статті йдеться про долі Франкових дітей – Андрія, Тараса, Петра і Анни, що своїми життєтворчими історіями репрезентують покоління «Молодої України». У розгляді їхніх біографій акцентується на їх творчих здібностях та умовах формування їх як особистостей на тлі тогочасної доби: виховання на лоні природи, заняття спортом, підбір правильної життєствердної лектури, лібералізм у спілкуванні між собою та з батьками.

Ключові слова: творча династія, Франки, генерація «Молодої України».


Повний текст:

PDF

Посилання


Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз. Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2017. 248 с.

Франко І. Женщина-мати // Друг. 1876. № 4. С. 60–62.

Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 1976–1986.

Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Київ : Наукова думка, 2008–2011.

Франко П. Доробок / Упоряд. П. Франка. Львів, 2010.

Франко П. Пластуни// Діло. 1911. Ч. 268. (2 грудня).

Франко Т. Вибране: У 2-х томах / Упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз. Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. Т. 1. 964 с.; Т. 2. 760 с.

Франко-Ключко А. Для Тебе, Тату. / Упоряд, автор вступ. статті і комен. М. Шалата. Київ: Ярославів вал, 2010. 578 с.

Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина: Спомини. Торонто: Ліга визволення України, 1956.

Франко-Ключко А. Як учив і виховував Іван Франко нас, своїх дітей / Публ. В. Бонь // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. Львів: Каменяр, 2007. Вип. 7. С. 317–320.

Франко Т. И.: Дело-формуляр (ГДА СБУ. Арх. 1709. С-3249).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10077

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.