КОНЦЕПЦІЯ ПРЕСИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОСИПА НАЗАРУКА (20‒30-і РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Zoryana Velychko

Анотація


У статті розкрито погляди Осипа Назарука на завдання та функції преси. Визначено провідне значення преси у націє- та державотворенні. З’ясовано специфіку тлумачення терміна «національна преса» у публіцистиці Осипа Назарука.

Ключові слова: Осип Назарук, преса, публіцистика, міжвоєнна доба.


Повний текст:

PDF

Посилання


Назарук О. Що се є: суспільні кляси, боротьба кляс, буржуазія, пролєтаріят, капіталізм і орґанізація. 4-е вид. [Львів]: Друк. і накл. партійної друкарні, 1915. 29 с.

Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з української революції. Нью-Йорк: Укр. т-во «Говерля», 1978. 344 с.

Назарук О. До булави треба голови, або про парад і наказ. Стрілець. 1919. 9 верес.

Назарук О. Гр[еко].-Католицька Церква і українська ліберальна інтеліґенція. Загальний огляд сучасної української кирині на церковній области в краю і на еміґрації. Львів: Накладом «Правди», 1929. 148 с.

ЦДІАЛ України. Ф. 359 (Назарук Осип – громадський діяч). Оп. 1. Спр. 208, 209, 331, 332.

Назарук О. На міжнародну виставу преси. Вражіння з подорожі. Нова Зоря. 1928. Ч. 48‒63, 66‒69, 71‒73, 75, 77, 79, 81.

ЦДІАЛ України. Ф. 789 (Пристай Олексій ‒ священик). Оп. 1. Спр. 30. Арк. 1‒188.

Назарук О. Що таке преса? Січ. 1925. Ч. 16.

Українська преса. Що її жде і чому? Нова Зоря. 1932. Ч. 78.

А.Ч. Про ґазету для народа. Нова Зоря. 1929. Ч. 4.

У 80-ліття української преси. 15.V.1848‒15.V.1928. Нова Зоря. 1928. Ч. 35.

Пресова нарада / Осип Назарук [та ін.]. Нова Зоря. 1932. Ч. 75, 76, 77.

Вартість річника часопису. Під увагу в місяці Доброї Преси. Нова Зоря. 1929. Ч. 5.

Орґанізація поширення доброї преси. Нова Зоря. 1928. Ч. 47.

Великий обовязок дуже призабутий. Кілька гадок на «Місяць доброї преси». Нова Зоря. 1928. Ч. 100.

А.Ч. Преса і публика. Нова Зоря. 1928. Ч. 5; 1930. Ч. 17; 1931. Ч. 27, Ч. 65; 1932. Ч. 3, 9, 63.

А.Ч. В перший день листопада. В 20-ту річницю української державности. Нова Зоря. 1938. Ч. 83.

[Назарук О.]. Узасаднення «Скали». Реферат дра Осипа Назарука виголошений на Загальних Зборах делєґатів читалень Товариства «Скала» в Станиславові дня 23 квітня 1936. Нова Зоря. 1936. Ч. 32‒33.

А.Ч. Католицька преса, її значіння і сучасний стан. З приводу нової книжки про пресу. Нова Зоря. 1928. Ч. 27‒28.

А.Ч. Причини недорозвитку катол. преси. Нова Зоря. 1938. Ч. 64.

За добру пресу. Нова Зоря. 1929. Ч. 3.

А.Ч. В 10-ліття «Нової Зорі». Нова Зоря. 1935. Ч. 1.

Роля «Нової Зорі» і справа політичного отверезіння українського громадянства в Галичині. Нова Зоря. 1935. Ч. 1.

Слово до читачів. Нова Зоря. 1932. Ч. 100.

Слово до читачів. З приводу закінчення року і першої тисячі чисел «Нової Зорі». Нова Зоря. 1936. Ч. 101.

О.Н. Вражіння зі зїзду Католицьких публіцистів і Діячів у Варшаві. Нова Зоря. 1936. Ч. 72.

Кедрин Іван. У межах зацікавлення. Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1986. 527 с.

ЦДІАЛ України. Ф. 359 (Назарук Осип – громадський діяч). Оп. 1. Спр. 193. Арк. 1‒55.

[Назарук О.]. Журналісти і студії. Висока Журналістична Школа у Варшаві. Нова Зоря. 1939. Ч. 67.

Назарук О. Київ і значіннє традиції. Шікаґо, 1926. 30 с.

Назарук О. Світогляд Івана Франка. Чи може христіянський нарід прийняти і ширити культ його? Філядельфія, Па, 1926. 32 с.

Назарук О. В’ячеслав Липинський. Відновитель державної ідеольоґії України. Про монархізм український і французський. Шікаґо, Ілл, 1926. 32 с.

Назарук О. Замітки католицького редактора. На марґінесі 10-ліття «Нової Зорі». Нова Зоря. 1935. Ч. 1.

Назарук О. Вражіння з Волині. Нова Зоря. 1937. Ч. 87‒88, 90‒96, 98‒100; 1938. Ч. 1‒2, 4,6, 8‒9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32.




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.